IntersECCions

Temes: IntersECCions
IntersECCions al Cèntric Espai Cultural

El Cèntric Espai Cultural és un equipament de titularitat municipal, gran, dinàmic i modern, que aglutina diferents serveis: la Biblioteca Antonio Martín, l'Arxiu Municipal, l'Auditori, les sales d'estudi, la sala d'exposicions, el Gastrobar i l'aparcament públic. Al Cèntric es treballa des de la proximitat amb l'objectiu de fomentar la relació i els hàbits de consum cultural, generant espais de coneixement, investigació i diàleg al voltant de la cultura i la participació ciutadana.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Connexions a l'institut Baldiri Guilera, Salvador Dalí, Estany de la Ricarda i Ribera Baixa

En el curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Connexions als instituts Baldiri Guilera, Salvador Dalí, Estany de la Ricarda i Ribera Baixa.

En el curs 2017-2018 el Cèntric impulsa el Projecte Connexions als instituts Baldiri Guilera, Salvador Dalí, Estany de la Ricarda i Ribera Baixa.

Accions