IntersECCions

Temes: IntersECCions
IntersECCions al Cèntric Espai Cultural

El Cèntric Espai Cultural és un equipament de titularitat municipal, gran, dinàmic i modern, que aglutina diferents serveis: la Biblioteca Antonio Martín, l'Arxiu Municipal, l'Auditori, les sales d'estudi, la sala d'exposicions, el Gastrobar i l'aparcament públic. Al Cèntric es treballa des de la proximitat amb l'objectiu de fomentar la relació i els hàbits de consum cultural, generant espais de coneixement, investigació i diàleg al voltant de la cultura i la participació ciutadana.

Cèntric Espai Cultural ha desplegat i participat en les següents accions: