Comunitat

comunitat_foto_interseccions.jpg

Les comunitats estan formades per un conjunt de persones  que comparteixen vincles entre elles.

Interseccions posa en relació quasi 60 comunitats diferents vinculades a centres educatius, entitats, equipaments culturals,  AMPA/AFA, i l'Ajuntament. Ho fa impulsant nous  espais de coneixença i col·laboració entre elles. Compartir processos conjunts de treball consolida i alhora impulsa el naixement de nous vincles entre persones i comunitats.  Enfortint la xarxa de relacions fem la ciutat més comunitària, forta i cohesionada.

Totes les comunitats

Buscant comunitats...

IntersECCions al CFA Terra Baixa

El Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa és un centre públic, oficial i gratuït que depèn del...

IntersECCions al Centre de Recursos Pedagògics del Prat

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de...

IntersECCions al Cèntric Espai Cultural

El Cèntric Espai Cultural és un equipament de titularitat municipal, gran, dinàmic i modern, que aglutina diferents...

IntersECCIons a El Nus

El Nus, Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, es va constituir l’any 2016. Té per...

IntersECCions a l'Escola Bernat Metge

L’Escola Bernat Metge entén l’acció educativa com un procés de construcció en què l’alumnat ha de ser protagonista...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal El Cabusset

L’Escola Bressol Municipal El Cabusset és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal La Blaveta

L’Escola Bressol Municipal La Blaveta és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal La Granota

L’Escola Bressol Municipal La Granota és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

Interseccions a l'Escola Bressol Municipal Sol Solet

L’Escola Bressol Municipal Sol Solet és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb...

IntersECCions a l'Escola Charles Darwin

L’Escola Charles Darwin té com a objectiu fonamental aconseguir l’assoliment de les competències i els valors que...

IntersECCions a l'Escola d'Arts en Viu

El Sistema d’arts en viu és un servei públic liderat per l’Ajuntament del Prat que aglutina agents de naturalesa...