Model pedagògic

Les escoles bressol municipals assumeixen el caràcter plenament educatiu de l'etapa i col·laboren amb les famílies en la cura i l’educació dels més petits. Es concep l’infant com una persona competent, protagonista activa i amb curiositat d’aprendre del seu entorn.

L’escola bressol ofereix als nens i nenes diferents propostes educatives amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament en totes les seves capacitats. Tot el que es fa a l’escola bressol té una intencionalitat educativa: l’objectiu principal és que l’infant es trobi en un espai de confiança i seguretat on se senti acollit i aprengui a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, a pensar i a comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i, en definitiva, a conviure i habitar el món.

Els menuts, en un petit grup de companys i companyes, gaudeixen plenament de la seva infància, es desenvolupen i aprenen a viure i a conviure. L’ambient, les activitats i les relacions que ofereix l’escola bressol possibiliten que l’infant pugui:

  • Créixer sanament mitjançant la satisfacció de les seves necessitats d’alimentació, de moviment, de descans, de joc, de relació, d’autonomia, d’afecte...
  • Construir la seva pròpia identitat.
  • Desenvolupar les seves funcions motores, lingüístiques, conceptuals, memorístiques, imaginatives...
  • Descobrir i explorar la realitat, i aprendre les possibilitats que li aporta.
  • Participar de manera activa i creativa en aquesta realitat.
  • Comunicar-se, ampliar el seu camp de relacions socials i compartir experiències i afectes amb altres persones.
  • Sentir-se atès i estimat, i conquerir gradualment la seva autonomia.
  • Expressar emocions, afectes i sentiments.

Temes relacionats

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 140 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.