Escola sostenible

Les escoles bressol estan adherides a la xarxa “Al Prat, escoles sostenibles” i posen en pràctica un projecte d’ambientalització del centre dirigit a tota la comunitat educativa.

Aquest projecte es desenvolupa en els diferents contextos de la vida de l’escola: gestió de recursos, propostes educatives i participació de l’entorn. D’aquesta manera es duen a terme accions i activitats relacionades amb el consum responsable, la biodiversitat, el reciclatge de residus, l’eficiència energètica i el canvi climàtic.

Reduir, Reutilitzar i Reciclar

L’escola bressol té la intenció de ser el més sostenible possible en els diferents àmbits de l’escola, fomentant l’educació ambiental i basant-se en les tres R:

  • Reduir. Intentar utilitzar el mínim d’embalatge possible i mirar d’evitar, sobretot, els envasos d’un sol ús.
  • Reutilitzar. Convertir, per exemple, els pots de conserva de plàstic, els embalatges o els envasos en jocs i joguines per als infants.
  • Reciclar. Es disposa de tota la infraestructura necessària d’espai i materials per tal de poder fer la recollida selectiva de residus.

L'hort a l'escola bressol

El projecte de l’hort i les plantes aromàtiques parteix de la necessitat de gaudir d’un espai ric i estimulador, amb propostes didàctiques naturals que fomentin la descoberta i l'experimentació dels infants, aportant-los nous coneixements i actituds de respecte envers la natura.

Aquest espai verd permet que els infants observin l’evolució de la vegetació, des de la plantació d’una llavor i el creixement fins a la collita dels fruits. Amb aquest projecte es posa especial èmfasi a l’educació ambiental i es fomenta l’hort com un entorn d’aprenentatge molt enriquidor. El manteniment de l'hort es fa conjuntament amb els infants, les famílies i l'equip de l'escola.

Bressols sostenibles

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 140 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.