Servei d’acollida

El servei d'acollida és un servei d'ampliació horària adreçat a les famílies que ho necessitin. S'ofereix tots els dies d'obertura del centre. La finalitat del servei d'acollida és ajudar a conciliar la vida personal, familiar i laboral.

Què és el servei?

Aquest servei permet la possibilitat d'arribar, al matí, una hora abans de l'inici de l'activitat o bé de sortir una hora més tard, a la tarda. Es pot utilitzar de manera fixa o esporàdica durant el curs. No es poden utilitzar els dos espais, de matí i tarda, simultàniament.

Què ofereix?

Uns espais educatius i de qualitat, atenent els criteris i la línia educativa del centre, on els nens i les nenes poden gaudir i aprendre.

A qui s’adreça?

A totes les famílies amb fills o filles matriculats a l'escola bressol.

Com s’hi pot accedir?

Per utilitzar aquest servei només cal comunicar-ho a la direcció de l’escola. Es realitzarà sempre que hi hagi una demanda mínima per part de les famílies del centre.

Cost del servei

Fixat per les ordenances municipals.

Bressols amb servei d’acollida

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 140 infants.