El laboratori científic, tècnic, digital es defineix com un espai de co-creació per al disseny col·lectiu d’un projecte en xarxa entre els participants. S’han realitzat set sessions de gener a juny. Han estat dinamitzades per afavorir el treball en grup, el coneixement entre participants, el debat i la generació de projectes. Partint d’objectius i problemàtiques particulars, les diferents sessions han permès avançar cap a una proposta col·lectiva a partir de dinàmiques per fomentar la creativitat i aterrar les idees perquè siguin viables i es puguin implementar en el curs 2018-19. El Laboratori potencia el treball en xarxa i la connexió amb la ciutat.  

El projecte resultant té com a eix principal la idea de sostenibilitat, entesa de manera àmplia, com un concepte que permet abordar el present des de la relació que la societat manté amb el medi ambient, la producció de béns de consum, o l’obsolescència programada. L’alumne i les persones participants estan en el centre del procés educatiu, destacant un paper actiu que es tradueix en posar èmfasi en la figura de l’investigador i en la dels inventors, alumnes i participants en el centre dels processos educatius.

 

Participen:

Carme Villén Pérez (Responsable de l’àmbit Coneixement científic, tècnic i digital), Cristian Añó (Coordinador del laboratori científic, tècnic, digital i Director de Sinapsis OT), Bea Vigara (Directora del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Ferran Pozo (Tècnic municipal), Daniel Velasco (Dinamitzador TIC al Centre Cívic Jardins de la Pau), M. Àngels Miralles (Dinamitzadora TIC al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Jordi Jubany (Professional adscrit al Centre de Recursos Pedagògics), Yolanda Soriano (Gerència Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Isabel Pes Camp (Escola Galileo Galilei), Climent Díaz Martínez (Escola Galileo Galilei), Jorge Regueras Patiño (Escola Galileo Galilei), Clara Carrasco (Escola del Parc), Anna Parés (Escola del Parc), José Luis Cuenca Peralta (Escola Charles Darwin), David Ciércoles Paniagua (Escola Charles Darwin), Maria Pilar Cerezo Rejeiro (Escola Bernat Metge), Ascen Lamora (Institut Baldiri Guilera), Marta Mañes (Institut Baldiri Guilera), Jaume Bosch del Río (Institut-Escola El Prat).

Altres accions relacionades

Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Investiguem, Inventem: La Ciència del Vol

L’Entorn d’Aprenentatge Investiguem, Inventem neix el curs 2018-2019 i sorgeix arran el laboratori científic, tècnic i digital del curs 2017-2018 com un espai de coaprenentatge, reflexió i coordinació entre tots els centres educatius, equipaments culturals i altres comunitats implicades en els projectes científics, tècnics i digitals que es despleguen col·laborativament i en xarxa. 

Projecte en xarxa La Ciència del Vol

El projecte La Ciència del Vol neix en el marc de treball col·laboratiu entre diferents agents educatius i culturals i que es va iniciar el curs 2017-2018 amb el Laboratori científic, tècnic i digital. Es tracta d'un projecte en xarxa on interaccionen diferents centres educatius i equipaments culturals amb voluntat de ser un procés de treball obert a la ciutat.

BUSCADOR D'ACCIONS