En aquest apartat podeu consultar un seguit de dades relatives al mercat de treball, l'activitat econòmica local i altres indicadors de caràcter socioeconòmic.

La diagnosi socioeconòmica del Prat de Llobregat presenta les variables estadístiques més significatives de la realitat econòmica i social de la nostra ciutat durant l'any 2016.

 

Diagnosi socioeconòmica del Prat de Llobregat. 2016 (pdf - 12811953 bytes)

El "Perfil de la ciutat" és un projecte de col·laboració d’una sèrie d’ajuntaments, entre els quals hi ha el del Prat de Llobregat, a través de les seves àrees de promoció econòmica. Aquesta col·laboració té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per mesurar la qualitat de vida i el benestar de les ciutats, és a dir, dels seus ciutadans i ciutadanes. Perfil de la ciutat - el Prat de Llobregat 2014.

Més informació: www.perfilciutat.net.

 

Perfil de la Ciutat. El Prat de Llobregat (edició 2016) (pdf - 998271 bytes)

Perfil de la Ciutat. Informe complet (edició 2016) (pdf - 3484476 bytes)