Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Assessoria d'orientació personal

Assessoria d'orientació personal

Rebeu un cop de mà per créixer emocionalment i afrontar millor les preocupacions.

Assessoria d’ocupació per a joves

Rebeu suport perquè trobar feina sigui molt més senzill.

Tarifació social de l'aigua

Ajut per pagar el subministrament d’aigua.

Assessoria d'orientació acadèmica i professional

Rebeu un cop de mà a l’hora d’escollir els vostres estudis.

Servei d'atenció i acompanyament a joves

Per garantir el desenvolupament vital dels joves.

Atenció d’urgència i emergència social

Servei d’atenció social d’urgència per a situacions imprevistes fora de l’horari dels servies social

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Logo Servei Acollida

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Programa municipal de les persones amb diversitat funcional

Conjunt d’actuacions que promouen la normalització de la vida quotidiana de persones amb discapacita

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i ajudar-los a afr

Imatge gràfica del SIAD, 2018

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.