Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Assajos de companyies de teatre

El Teatre Modern us obre les portes per poder assajar-hi!

modern_mobilitat

Servei per a persones amb mobilitat reduïda

Accés garantit per a les persones amb mobilitat reduïda.

Servei d'impressió

Servei d'impressió de documents.

Serveis en línia

Des de casa ja podeu realitzar tota mena de tràmits relacionats amb la Biblioteca.

Avantatges del carnet

Conegueu i aprofiteu tots els descomptes que us ofereix el carnet de la Biblioteca!

wifi

Wi-Fi

Connecteu-vos a Internet amb les dues línies Wi-Fi de la Biblioteca!

Bústia de retorn

La bústia de retorn us facilita la devolució de documents: no tanca mai!

Préstec de documents

Amb el servei de préstec teniu a l’abast tot tipus de documents.

Intercanvi de llibres. Servei cancel·lat fins nou avís per seguretat sanitària.

Intercanvi lliure i gratuït de llibres de segona mà, al vestíbul del Cèntric.

Informació al taulell

La Biblioteca és un servei públic municipal obert a tothom que garanteix l’accés a la informació.

Aplicació Mòbil Seguretat Ciutadana

Aplicació Mòbil Seguretat Ciutadana

Eina de connexió entre ciutadania i Policia Local.

Espai per al desenvolupament de projectes digitals

Espai d'assessorament per a projectes que requereixen de suport tecnològic.

Servei de formació i assessorament per a entitats

Acompanyament integral al teixit associatiu de la ciutat.

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Campionat Scrabble

Cessió d’espais a entitats

Fora de l’horari lectiu, s’ofereixen els espais dels centres educatius públics del municipi per a la

Escola bressol El Cabusset

Servei d’acollida

Ampliació horària de les bressol, tant al matí com a la tarda, per afavorir la concilicació.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans La Granota

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans El Cabusset

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans La Blaveta

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans Sol Solet

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Activitat Escola bressol Sol Solet

Escola d’estiu

Servei educatiu opcional durant el mes de juliol.

Qualitat acústica del Prat

Qualitat acústica del Prat

La regulació de sons i sorolls permet que en una ciutat activa com el Prat la contaminació acústica

antenes_prat_rb_2016

Control i prevenció dels camps de radiofreqüència

El control dels nivells de radiofreqüència regula la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.