Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Registreu el vostre animal de companyia al cens municipal

Servei de registre d'animals de companyia al cens municipal.

Heu perdut o trobat una mascota?

Servei de recollida, custòdia i retorn d'animals perduts.

Neteja d'orins

Servei de neteja d'orins de gos a les parets i el mobiliari urbà.

Neteja de grafits

Servei de neteja de grafits.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Petició d'espais al Cèntric Espai Cultural

Condicions per reservar alguns dels espais de l'equipament.

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habit

Pàgines