Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Club de feina

Espai físic on podeu buscar feina de manera activa i autònoma.

Empreses que busquen personal

Servei d’intermediació que col•labora amb les empreses, facilitant la difusió de les seves ofertes

Persones que busquen feina

Persones que busquen feina

Servei per inscriure’s a ofertes de treball segons el perfil professional.

Orientació laboral

Servei d’acompanyament i assessorament per a persones que busquen feina.

Control sanitari de les piscines d'ús públic

Vigilància sanitària mensual de les piscines d'ús públic.

Control i prevenció de la legionel·la

Servei de control sanitari de la legionel·la.

Vigilància alimentària

Servei de control sanitari d'establiments d'alimentació i de menjadors col·lectius.

Registreu el vostre animal de companyia al cens municipal

Servei de registre d'animals de companyia al cens municipal.

Heu perdut o trobat una mascota?

Servei de recollida, custòdia i retorn d'animals perduts.

Neteja d'orins

Servei de neteja d'orins de gos a les parets i el mobiliari urbà.

Neteja de grafits

Servei de neteja de grafits.

Recuprat

Intercanvi d'objectes de segona mà.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Petició d'espais al Cèntric Espai Cultural

Condicions per reservar alguns dels espais de l'equipament.

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib