Servei d'atenció psicològica per a persones en risc d'exclusió social

Què és el servei?

És un servei que ofereix suport psicoterapèutic amb l'objectiu d'enfortir les capacitats i l'autonomia de les persones afectades.

A qui s’adreça?

A persones amb recursos econòmics insuficients i usuàries dels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït, excepte pel que fa a les teràpies de llarga durada, en què s’aplica una quota social.