Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Mesures contra la pobresa energètica

Conjunt d’accions per a l’estalvi de la despesa d’aigua, electricitat i gas.

Entrevista UDEP

Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més adequats.

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar.

Tallers de gestió de l’economia domèstica

Formacions per optimitzar els recursos familiars.

Logo projecte Antenes

Projecte Antenes. Al Prat no estic sol/sola. Prevenció de la solitud no desitjada

Intervenció comunitària davant l’aïllament no desitjat de qualsevol persona

Programa calor i cafè

Per a la millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones consumidores de drogue

Atenció a joves i adolescents en el consum de drogues

Orientació, assessorament i treball educatiu.

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Informació i orientació sobre consum de drogues i altres addiccions.

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.