Servei d'intermediació dificultats pagar la hipoteca habitatge

Què és el servei?

Servei que té com a objectiu evitar que les persones perdin l’habitatge familiar habitual per un deute hipotecari propi o a través d’un aval. El servei es presta en conveni amb la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de l'Habitatge, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i Càritas.

Què ofereix?

El servei oferei Informació, assessorament personalitzat i intermediació per a les persones amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge.

A qui s’adreça?

Persones que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estar avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament.

Com s’hi pot accedir?

Cal sol·licitar una cita per telèfon, correu electrònic o en persona a Prat Espais o als Serveis Socials de l'Ajuntament. 

Cost del servei

Gratuït