Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de l' Ajuntament del Prat 2021

Aparcament de bicicletes vigilat a la platja del Prat de Llobregat

Afavorir l’accés a la platja del Prat amb un mode de transport sostenible i propiciar...

Campanya de comunicació «Al Prat ens cuidem»

Campanya de comunicació de crisi de la pandèmia mundial per covid.

Una aplicació mòbil al servei de la ciutadania del Prat de Llobregat

Una aplicació mòbil que vehicula i facilita l’enviament d’avisos d ‘incidències segons...

Pressupostos participatius, 2020 -2023

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals...

Càlcul del valor social integrat (VSI) de les entitats i empreses de l’economia social del Prat de Llobregat.

El Prat Comunicació SL ha impulsat en aquest exercici el procés d’implementació del seu...

IntersECCions, programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat

IntersECCions és un programa de ciutat que, des del 2016, impulsa l'Ajuntament del Prat...

Club Esport Jove

El Club Esport Jove ofereix als joves del Prat accés a diferents espais i activitats de...

La Casa de l'Energia: vector de canvi a la ciutat

La Casa de l’Energia és l’espai d’assessorament energètic i de trobada per fer de l...

Procés de transformació del Centre Obert Municipal a un Servei universal d’atenció a famílies.

El projecte busca oferir als infants i joves del Prat l'ús dels serveis de lleure de...

Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de les empreses municipals del Prat 2021

Ús d’aigua NO potable per a la descàrrega de sanitaris al Prat sud.

A les zones de nova urbanització, tipus Prat Sud, dotar als habitatges d’una xarxa...

Àpats a domicili a la gent gran del Prat

Àpats a domicili a la gent gran del Prat s'adreça a persones majors de 65 anys de la...

Procés d’Implementació del Pla d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

El Prat Comunicació SL, tot i no estar obligat a fer-ho, ha impulsat en aquest exercici...

Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER).

El Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial, en endavant, SIPER, té...