Baròmetre de la ciutat

El baròmetre municipal és una enquesta que es realitza de forma semestral amb l'objectiu de recollir dades sobre el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'Ajuntament i els diversos serveis públics municipals, així com identificar les principals preocupacions del veïnat. En aquest sentit, és una eina que permet disposar de dades fiables i rellevants que ajudin a dissenyar i desplegar les polítiques públiques municipals, en el marc d'un govern obert.

El baròmetre es realitza mitjançant una enquesta telefònica a 800 persones residents al Prat major de 16 anys per preguntar aspectes com la imatge sobre la ciutat, els hàbits d’informació i ús de xarxes socials, la gestió i la política municipal o el posicionament polític. Es porta a terme a la primavera i a la tardor, i consta d'una part fixa que ofereix indicadors serialitzats en el temps i una part variable: en cada onada, s'investiga l'opinió ciutadana sobre un tema d'actualitat determinat.

En aquest web podeu consultar els resultats de totes les onades del baròmetre, així com els dos estudis previs que es van fer; l'enquesta de condicions de vida i l'estudi sobre l'impacte de la Covid19 a la població.  

Informe de situació arrel de l'impacte de la Covid19

Documentació

Informe de resultats