Àpats a domicili a la gent gran del Prat

Àpats a domicili a la gent gran del Prat s'adreça a persones majors de 65 anys de la ciutat del Prat que visquin soles o parelles amb ambdós membres majors de 65 anys, prioritzant les persones amb dependència reconeguda i/o amb mobilitat reduïda

 • Títol de la pràctica

Àpats a domicili a la gent gran del Prat

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

La Fundació Rubricatus

 

 • Resum de la pràctica

Àpats a domicili a la gent gran del Prat s'adreça a persones majors de 65 anys de la ciutat del Prat que visquin soles o parelles amb ambdós membres majors de 65 anys, prioritzant les persones amb dependència reconeguda i/o amb mobilitat reduïda.

 

El servei ofereix la preparació i distribució d’àpats de dinar a domicili, així com un pla d’intervenció amb la persona usuària, d’acord amb una valoració prèvia feta pels Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat de la seva situació sociofamiliar i econòmica, i de les seves necessitats alimentàries.

 

Durant el 2020 es van elaborar i repartir 36.380 àpats, amb una mitja de 125 persones beneficiàries del programa. Es va considerar un servei essencial i per això va estar operatiu durant l’estat d’alarma declarat el 14 de març del 2020 per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, duplicant el número de persones beneficiàries del programa per garantir el servei d’àpats a domicili per aquelles persones grans que degut al confinament domiciliari no podien acudir a altres serveis com centres de dia o menjadors socials.

 

El servei genera ocupació i integració amb projectes d’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual del CET Tesiprat Serveis, de La Fundació Rubricatus.

 

 

 

 

 

Quan a març del 2020 es va declarar l’estat d’alarma i el confinament domiciliari, el servei d’elaboració i distribució d’àpats a domicili a la gent gran va esdevenir un servei essencial, ja que degut a la situació sanitària es van tancar els centres de dia i els menjadors socials per evitar la propagació del virus. Això va afectar al servei amb un creixement exponencial d’usuaris en un curt període de temps, el que va suposar tot un repte d’adaptació dels treballadors que impulsaven aquest servei dins de la Fundació Rubricatus.

 

Per poder donar resposta al servei es va crear un grup de treballadors per donar continuïtat a l’elaboració i distribució del àpats, ja que enteníem que havíem de garantir la continuïtat del servei ajudant a les persones que més ho necessitaven.

 

Vam adaptar el servei per donar resposta a les necessitats de serveis socials.

 • Equip de 5 persones per a l’elaboració dels àpats a la cuina central Rubricatus.
 • Equip de 5 persones per a la distribució d’àpats.
 • Modificació del horari d’entrega  per poder assolir la demanda.
 • Sistema d’altes del servei immediates, creant sistemes de connexió amb serveis socials de l’Ajuntament del prat i control d’entregues.
 • Ampliació del servei, fent entrega de sopars per a les persones que presentaven en quadre positiu en Covid o bé amb vulnerabilitat social.
 • Universalitzem el servei a qualsevol edat, sempre i quant estiguessin sota el paraigües del serveis socials.
 • Gestionar les donacions d’aliments fetes per entitats com la Creu Roja o la Masia del Prat.

 

Per poder portar a terme el nostre treball, van crear un protocol de seguretat sanitària pels treballadors de la nostra entitat per evitar contagis i de no posar en risc la continuïtat del servei, a partir de les mesures que dictava el Ministeri de Salud Pública.

 

Les mesures aplicades van ser:

 

 • Utilització de mascaretes en tot moment
 • Utilització de guants
 • Us intensiu de gel hidroalcohòlic
 • Mantenir la distancia de seguretat
 • No entrar als domicilis de les persones.
 • En cas de que l’usuari de l’àpat fos positiu de Covid, canvi de tots els equips de seguretat després de l’entrega.
 • Envasos de transport de menjar d’un sol ús.

 

La conscienciació de prevenció sanitària va ser tant en el lloc de treball com les mesures a prendre en els seus domicilis particulars.

 

L’altra punt important al que ens vam haver d’afrontar i tenir cura va ser al desgast psicològic del personal que va estar treballant durant el primer període d’estat d’alarma amb confinament total excepte serveis essencials.

 

Per una banda les pors de treballar en una situació excepcional, extrema, desconeguda, incerta i amb risc sanitari.

 

També vam haver de gestionar les postures d’alguns ciutadans increpant que estiguéssim al carrer quan el confinament era total.

 

Una altra situació difícil va ser la gestió el dol de la mort del usuaris als que portàvem els àpats. Ens podien trobar situacions excepcionals en alguns domicilis a l’hora de fer entrega del menjar.

 

Finalment, la por de les famílies a que els seus fills es poguessin contagiar i les conseqüències que podria tenir el contagi en el seus domicilis, on podien conviure amb persones de risc.

 

Per solucionar totes aquestes qüestions es va crear un equip de suport USAP telemàtic que estava en constant contacte tant amb els treballadors com amb les seves famílies, fent tasca de suport psicològic per poder superar aquesta situació de la millor manera per tothom.

 

Aquesta situació excepcional va durar fins al mes de juliol, quan va començar la desescalada i va retornar l’activitat tant dels centres de dia com dels menjadors socials. Això va provocar que usuaris eventuals tornessin a la seva normalitat, però molts d’ells van decidir continuar amb el nostre servei per la

 

confiança, atenció i el tracte rebut per part de tot l’equip de la Fundació Rubricatus.

 

A dia d’avui continuem treballant per seguir amb el servei i adaptant noves mesures de bones pràctiques per donar un servei d’excel·lència.

 

Aquesta situació extrema que hem viscut ens ha demostrat que la nostra entitat està preparada per adaptar-se a qualsevol canvi i que la nostra funció social i de servei a la comunitat és essencial.

 

 • Durada de la pràctica

Data inici  01/04/2016

Data finalització: Indefinida (x) X

 

 • Persona o persones de contacte   

                              Elena López, elopez@rubricatus.org, 3961

 • Context i motivacions 

                        Necessitat al territori d’oferir un servei d’elaboració i distribució a domicili d’àpats de dinar a persones majors de 65 anys de la ciutat del Prat que visquin soles o parelles amb ambdós membres majors de 65 anys, prioritzant les persones amb dependència reconeguda i/o amb mobilitat reduïda.

                        Fomentar l’ocupació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual al territori.

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

                Principals:

                        Garantir una dieta saludable i adaptada a les necessitats alimentàries i de salut de persones majors de 65 anys de la ciutat del Prat que visquin soles o parelles amb ambdós membres majors de 65 anys, prioritzant les persones amb dependència reconeguda i/o amb mobilitat reduïda.

 

Secundaris:

         Oferir oportunitats laborals a persones amb discapacitat intel·lectual a través del CET Tesiprat de La Fundació Rubricatus. Un col·lectiu on només 1 de cada 5 personers està treballant, i amb un % d’atur superior al 40%.

                        

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

                          No      Si X

Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

           Entenem que es va fer des de l’Àrea de Serveis Social de l’Ajuntament del Prat.

 

 • Indiqueu la població objectiu

   Persones majors de 65 anys de la ciutat del Prat que visquin soles o parelles amb ambdós membres majors de 65 anys, prioritzant les persones amb dependència reconeguda i/o amb mobilitat reduïda.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

   Al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) de l’Ajuntament del Prat.

 

 
   
 • Fases i principals línies d'actuació

2016:

Diagnosis i disseny del servei. Es va iniciar una prova pilot en una zona delimitada del municipi a l’Abril.

 

2017:

Consolidació del servei i creixement dels beneficiaris del programa a partir d’una avaluació del servei i propostes de millora continua.

 

Redefinició de processos i adaptació dels menús a les necessitats dels beneficiaris.

 

2018:

 

Ampliació del servei a tot el municipi del Prat de Llobregat.

 

2019:

Inauguració de la nova cuina central de la Fundació Rubricatus ubicada a Ca l’Alaio s/n del Prat de Llobregat.

 

Implementació del projecte “Circular FoodService” amb el cofinançament de l’Agència Catalana de Residus: conèixer, definir i idear un ús viable d'envasos reutilitzables en el servei d’àpats a domicili de la gent gran que ajudin a reduir dràsticament la generació de residus plàstics d'un sol ús i que, juntament amb la implementació de polítiques de treball a favor de la reducció de la petjada de carboni, l'esgotament de recursos abiòtics i de la petjada energètica, ajudin a una millora de l'impacte ambiental del servei, sense oblidar la incorporació de l'economia circular en tot el sistema de treball.

 

2020:

Es va considerar un servei essencial i per això va estar operatiu durant l’estat d’alarma declarat el 14 de març del 2020 per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, duplicant el número de persones beneficiàries del programa per garantir el servei d’àpats a domicili per aquelles persones grans que degut al confinament domiciliari no podien acudir a altres serveis com centres de dia o menjadors socials. Es van adaptar tots els processos a les normatives i protocols de seguretat sanitària a aplicar contra la Covid-19.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut?

-En quina fase del procés han intervingut?

-Quin tipus d'intervenció han tingut?

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o

Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció

(Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Ajuntament del Prat

Administració local

Diagnosi, disseny, implementació, avaluació

Impulsor, finançador

CET

Tesiprat – Fundació Rubricatus

Fundació pública

Disseny, ecodisseny, implementació, avaluació

Gestor

AGAR

Empresa

Disseny menús,

implementació

Col·laborador

Inèdit Innova

Empresa

Ecodisseny (economia circular)

Col·laborador

Agència Catalana de

residus

Administració autonómica

Ecodisseny (economia circular)

Finançador

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: Des del 01/04/2016 fins a 31/12/2020 els recursos econòmics a través d’encomanes de gestió anuals de l’Ajuntament del Prat a La Fundació Rubricatus han estat de 512.306€

 

-Total euros darrer any: Al 2020 va ser de 255.136€

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

 

Es fa a través d’encomanes de gestió anuals de l’Ajuntament del Prat a La Fundació Rubricatus en funció del número de menús anuals a elaborar i distribuir.

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que

dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el

projecte (Euros)

Ajuntament del Prat

255.136€ (2020)

255.136€ (2020)

 

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats 

Un equip de 11 persones contractades al CET Tesiprat per fer l’elaboració i la distribució diària dels àpats.

 

 • Altres recursos utilitzats

L’elaboració es fa a la cuina central ubicada a Ca l’Alaio s/n cedida en ús per l’Ajuntament del Prat a La Fundació Rubricatus.

 

El repartiment es fa a peu i amb un flota de vehicles 100% elèctrica.

 

L’any 2019 es van canviar les carmanyoles d’un sol ús per carmanyoles reutilitzables, reduint així la petjada de carboni en 6 tones de CO2 equivalent a l’any, i reduint 5 tones de residus plàstic a l’any.

 • Quins són els principals productes de l'experiència?

S’ha aconseguit la creació d’un nou servei laboral al CET Tesiprat format per 11 treballadores, la inserció laboral de 7 persones amb discapacitat, una millora en l’atenció domiciliària de persones majors de 65 anys, la construcció d’una cuina central de 400 m2 al municipi, la compra d’una flota de 2 vehicles 100% elèctrics, un procés d’elaboració i distribució d’àpats adaptat a situacions de crisis sanitàries com la de la Covid-19 i un protocol de voluntariat a través del projecte Antenes de persones amb discapacitat intel·lectual a persones grans.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica? 

Un ple tècnic de gestió d’un servei d’elaboració i distribució d’àpats a domicili a gent gran.

Informe anual del servei

Menús saludables adaptats a les necessitats de persones grans: règim, diabètic, hiposòdica, baixa en greixos, triturat, vegetarià...

Un procés d’elaboració i distribució d’àpats adaptat a situacions de crisis sanitàries com la de la Covid-19.

Protocol de voluntariat de persones amb discapacitat intel·lectual a persones grans a través del projecte Antenes.

Pla de formació d’elaboració i distribució de menús a domicili adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

 • Ha rebut algun reconeixement

Premis Solidari ONCE 2017 a l’Ajuntament del Prat

 

Menció a l’informe elaborat per la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya) “Bones pràctiques. L’impacte de la Covid-19 sobre l’economia Solidària: solidaritat malgrat les dificultats” com acció enfocada a atendre urgències socials i comunitàries que han sorgit a partir de la paràlisi social i econòmica creada per l’estat d’alarma i el confinament.

 

Participació en el congrés d’emprenedoria BIZ Barcelona 2017 dins la taula rodona “Iniciatives socioeconòmiques per la transformació social: aportació del Tercer Sector Social”

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?
 1. Creació d’un nou servei laboral al CET Tesiprat format per 11 treballadores
 2. Inserció laboral de 7 persones amb discapacitat
 3. Durant el 2020 es van elaborar i repartir 36.380 àpats, amb una mitja de 125 persones beneficiàries del programa
 4. Duplicar el número de persones beneficiàries del programa per garantir el servei d’àpats a domicili per aquelles persones grans que degut al confinament domiciliari no podien acudir a altres serveis com centres de dia o menjadors socials durant l’estat d’alarma declarat el 14 de març del 2020.
 5. 2 persones amb discapacitat intel·lectual han iniciat una voluntariat d’acompanyament a persones grans a través del projecte Antenes
 6. Reducció de 6 tones de CO2 equivalent i de 5 tones de residus plàstic cada any pel fet de passat de carmanyoles d’un sòl us a carmanyoles reutilitzables.

 

 

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Durant l’estat d’alarma el seguiment del servei, de les altes i les baixes dels usuaris, de l’adaptació a les noves mesures sanitàries, del seguiment emocional dels treballadors era diari.

 

 • Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat?

Fora del període excepcional de l’estat d’alarma es fa una avaluació continuada del servei conjuntament amb Serveis Social de l’Ajuntament. Recollim diàriament les incidències del servei i els comentaris del usuaris per avaluar-les i millorar el servei.

 

Fem una enquesta periòdica de satisfacció del servei als usuaris. En l’actualitat el 98% dels usuaris estan satisfets i valoren positivament el servei que realitzem.

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

S’ha posat en marxa un nou servei cocreat entre dos àrees de l’ajuntament, Serveis Socials i La Fundació Rubricatus, reforçant el servei de SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)

 

S’ha aconseguit l’ocupació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

 

S’ha garantit un àpat diari saludable a la gent gran beneficiària del servei, inclús en període de confinament durant l’estat d’alarma

 

S’ha generat un vincle entre la gent gran beneficiàries del servei i persones amb discapacitat intel·lectual treballadores del servei.

 

S’ha minimitzat la petjada de carboni del servei, fent servir vehicles 100% elèctrics, distribució a peu i fent servir envasos reutilitzables.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 
  • Adaptació del servei a les necessitats d’un entorn sanitari pandèmic, amb protocols de prevenció sanitària tant pels treballadors com pels beneficiaris del servei.
  • Generar suports emocionals i de cura als treballadors del servei.
  • Ser un complement al SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) fent un seguiment diari de la gent gran beneficiària del servei traslladant qualsevol incidència o anomalia detectada durant l’entrega dels àpats a emergència i/o a Serveis Socials de l’ajuntament perquè activin els protocols pertinents.
  • Vincle que es crea entre gent gran beneficiàries del servei i persones amb discapacitat intel·lectual treballadores del servei, arribant inclús a que treballadors siguin voluntaris acompanyant a gent gran a partir del programa “Antenes”.
  • Garantir un àpat diari saludable i adaptat a les necessitats de la gent gran.
  • Capacitació i inserció laboral a persones amb discapacitat.
  • Repartiment dels àpats amb vehicles 100% elèctrics i a peu.
  • L’elaboració dels àpats a una cuina central de més de 400m2 de nova creació i garantint totes les mesures de seguretat sanitàries.
  • Substitució d’envasos d’un sol ús per envasos reutilitzables reduint la petjada de carboni del servei, definint protocols de logística inversa i neteja dels envasos.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?
  • Es necessita regenerar l’àpat al domicili de la persona beneficiària
  • El repartiment a peu tensiona el manteniment de la temperatura dels àpats i dificulta la logística de repartiment.
  • La reutilització dels envasos suposa muntar un circuit de logística inversa i un protocol de neteja i higienització.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?
  • Reforçar l’atenció al beneficiari del servei.
  • Intensificar les connexions i intercanvi d’informació amb el serveis socials de l’Ajuntament del Prat.
  • Nous sistemes de neteja i higienització dels envasos reutilitzats.
  • Adaptació del servei a noves necessitats dels beneficiaris.
 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

La bona pràctica es pot adaptar a altres serveis d’atenció a la gent gran (com per exemple un servei d’entrega i recollida de llibres de la biblioteca “Apropa lectura”), i a altres territoris.

 

Han vingut entitats socials i ajuntaments d’altres territoris com Badalona Capaç de Badalona, Associació Grup Alba de Tàrrega, Prodis de Terrassa per conèixer el servei per replicar-ho al seu territori.

 

Les condicions bàsiques per replicar la pràctica és tenir un espai de cuina central on fer les elaboracions, tenir un equip format en cuina i tenir un equip de repartiment format i amb experiència en el repartiment en el territori.