Amb l'ús de la Transparència es vol garantir a la ciutadania l'accés a la informació generada per l'administració local, afavorint el control extern sobre la gestió pública, generant confiança entre el govern municipal i la societat.

Mitjançant la transparència també es busca millorar la qualitat dels serveis públics, així com involucrar a la ciutadania en aquelles cuestions que li afectin, fomentant la participació.

Portal de Transparència de l'Ajuntament del Prat