Aparcament de bicicletes vigilat a la platja del Prat de Llobregat

Afavorir l’accés a la platja del Prat amb un mode de transport sostenible i propiciar un canvi modal que potencií la reducció de l’ús del cotxe envers al transport públic i a la bicicleta.

 • Títol de la pràctica

Aparcament de bicicletes vigilat a la platja del Prat de Llobregat

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Unitat de mobilitat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

 

 • Resum de la pràctica 

Afavorir l’accés a la platja del Prat amb un mode de transport sostenible i propiciar un canvi modal que potencií la reducció de l’ús del cotxe envers al transport públic i a la bicicleta.

 

Per facilitar l’accés fins a la platja en bicicleta es fa necessari disposar d’estacionaments per elles, però en un espai com la platja del Prat, la implantació d’espais d’aparcaments per a bicicletes és limitat i la situació dels mateixos fa que moltes persones optin per endur-se les bicicletes a la sorra.

 

La instal·lació d’uns aparcaments temporals per a bicicletes de gran capacitat, vigilats i gratuïts, en modalitat de lliurament en consigna, permet a la ciutadania que accedeix en bicicleta fins a la platja, deixar-la estacionada i vigilada, poden gaudir de la platja, sense haver d’estar pendents de la seva bicicleta i facilitant així el seu ús per accedir-hi.

 

Quin es el funcionament d’aquests aparcamentsarribar al pàrquing es fa entrega de la bicicleta o VMP (es permet deixar objectes relacionats amb la bicicleta o el VMP: cadenats, cascos, llums, alforges, remolcs, cadiretes per als nens/es….), el personal que ho gestiona identifiquen la bicicleta i el ciutadà rep un resguard. Les bicicletes queden guardades a uns suports. Quan acabaven la seva estada a la platja, retiren la bicicleta lliurant el resguard.

 

Aquest estiu 2021 es van instal·laran 3 aparcaments, dos d’ells d’aproximadament 70 m2 i d’un de 140 m2, els dos primers amb una capacitat per unes 50 bicicletes i el més gran per una capacitat per unes 95 bicicletes.

 

El servei va funcionar des de l’12 de juny al 30 de setembre de 2021, en un horari de les 10.00 a les 20.00 hores.

 

 • Durada de la pràctica

         Data inici: juny 2021

         Data finalització: setembre 2021

Indefinida (x):Temporal, es va realitzar per primer cop l’estiu 2020 i pot repetir cada any.

 • Persona o persones de contacte

Maite Giralt Sánchez, giralt@elprat.cat, 933790050 ext 5222

 

 • Context i motivacions

La platja del Prat és un espai únic a l'àrea metropolitana. Té una longitud de 5,5 km que s'estenen des de la desembocadura del riu Llobregat fins a l'estany del Remolar. Vorejat per la pineda de Can Camins, i les zones del Remolar i la Roberta, que es troben íntegrament incloses dins la Xarxa Natura 2000. Aquest espai s’ha anat recuperant per l’ús de la ciutadania.

 

L’estiu del 2020, després del confinament, aquest espai de platja es va anar recuperant per l’ús de la ciutadania, dotant-se de les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària mentre la ciutadania es banyava, prenia el sol, gaudia de les activitats aquàtiques i de les guinguetes.

 

Una cartellera específica ens recordava quines recomanacions calia seguir en tot moment, agents informatius vetllaven, informaven i resolien dubtes, i es regulava l'accés en cotxe per garantir que l'aforament a la sorra permetés en tot moment mantenir la distància de seguretat.

 

Tot i les restriccions, es va seguir potenciant l'accés en transport públic i en bicicleta, per això i per primer per cop a la platja es van instal·lar dos aparcaments temporals de bicicletes de gran capacitat, vigilats i gratuïts, perquè la ciutadania que accedís en bicicleta fins a la platja, la pogués deixar estacionada i vigilada, de manera que poguessin gaudir de la platja, sense haver d’estar pendents de la seva bicicleta.

 

Es va voler facilitar l’accés a la platja i l’aparcament a la ciutadania que es desplaçava en bicicleta, contribuint a la mobilitat sostenible, estalviant-se problemes de trànsit i gaudint d’un agradable passeig, ja que per arribar a la platja es disposa d’un carril bici pavimentat de 3,7 km que connecta amb el nucli urbà.

 

Durant l’estiu del 2021, després de la reducció de l’espai d’aparcament pel cotxe, s’ha continuat potenciant l'accés en transport públic i en bicicleta. Per aquest motiu s’han instal·lat tres aparcaments de bicicletes de gran capacitat, vigilats i gratuïts.

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

         Fomentar els modes de transport sostenibles, afavorint l’ús de la  bicicleta per accedir a la platja del Prat de Llobregat, facilitant l’aparcament vigilat i segur de les bicicletes a la platja.

Secundaris:

         Reduir l’ús del cotxe i per tant les emissions de contaminants.

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

         No

 

 • Indiqueu la població objectiu

Tota la ciutadania del Prat i de l’AMB.

 

 

 

 • Fases i principals línies d'actuació 

L’any 2020 ja es van implementar per primer cop dos aparcaments temporals massius de bicicletes a la platja.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut

-Qui o quins han intervingut?

L’estiu 2021 ha intervingut la Fundació Rubricatus que va realitzar la gestió d’aquests aparcaments.

 

-En quina fase del procés han intervingut?

Gestió i control

 

-Quin tipus d'intervenció han tingut? 

 Gestor

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

 

-Total euros de tot el projecte: 53.700 €

 

-Total euros darrer any: 53.700 €

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament: recursos propis de l’Ajuntament

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats

La unitat de Mobilitat va dissenyar el servei, els Serveis Jurídics d’Urbanisme van realitzar l’encomana de gestió a la Fundació Rubricatus que es van encarregar de gestionar els aparcaments., amb personal propi.

Des del departament de Manteniment es van muntar els recintes i la senyalització.

 

 • Altres recursos utilitzats

Tanques altes per delimitar el recinte, i estructures on es pengen les bicicletes, a més de tot el material auxiliar.

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

La implantació de la pràctica no ha produït cap millora normativa, però per contra la seva gestió per part de la Fundació Rubricatus ha permès ampliar les oportunitats laborals amb una nova línia d'inserció, donant ocupació a 9 persones durant el període de funcionament del servei.

I a permès donar visibilitat al projecte de la Fundació Rubricatus, a l’interactuar amb la ciutadania com a punt d’informació i gestió.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica? 

                       Hi ha un informe resum del funcionament de la pràctica durant l’estiu 2020.

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

        Durant el període de funcionament del servei a l’estiu 2020 varen estacionar un total de 2.004 bicicletes. La màxima ocupació es va produir durant els caps de setmana. Durant aquest període i tenint en compte l’origen dels usuaris dels aparcaments de bicicleta, es van estimar els kilòmetres totals fets en bicicleta per anar a la platja del Prat, que eren de 39.904 km i la reducció d’emissions, comparant-ho amb altres modes de transport, segons taula adjunta.

 

 

          Aquest estiu 2021 van estacionar-hi 7.604 bicicletes. A les taules següents es poden observar el nombre de bicicletes estacionades a cadascun dels aparcaments i l’origen de les mateixes.

 

 

 

           Durant aquest període i tenint en compte l’origen dels usuaris dels aparcaments de bicicleta, s’han estimat els kilòmetres totals fets en bicicleta per anar i tornar a la platja del Prat, en 177.392 km i s’hauria produït una reducció de 24.385 kg de CO2 comparant-ho amb el cotxe.

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Es va realitzar una avaluació del funcionament al finalitzar el servei a l’estiu del 2020.

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

Increment de l’ús de la bicicleta en l’accés a la platja

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica?

               Es un aparcament de bicicletes de gran capacitat, temporal i fàcilment es munta i desmunta el que permet adaptar-lo a les necessitats.

 

               En un espai com la Platja del Prat, on l’accés massiu de persones es produeix en un període de temps molt concret, l’actual servei d’aparcament de bicicletes amb el que anomenen U-invertides, te capacitat suficient per donar servei a la ciutadania durant gran part de l’any. Però en el període d’estiu on l’afluència de persones es molt gran, aquest servei permet donar resposta a la necessitat d’aparcament de les bicicletes.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

La temporalitat d’un servei a la platja, molt vinculat a la climatologia dificulta el dimensionament del servei.

 

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

               Revisar els dies i horaris d’ús per mirar d’adaptar millor les necessitats de la ciutadania.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

Fàcilment replicable en els diferents esdeveniments que es puguin fer a la ciutat, com: Fira avícola, concerts, Festival Esperanzah!.