Una aplicació mòbil al servei de la ciutadania del Prat de Llobregat

Una aplicació mòbil que vehicula i facilita l’enviament d’avisos d ‘incidències segons categories en la via publica amb imatges i geoposició per part de la Ciutadania a l’Ajuntament.

 

 • Títol de la pràctica

Una aplicació mòbil al servei de la ciutadania del Prat de Llobregat

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Serveis i Ciutadania

 

 • Resum de la pràctica 

Una aplicació mòbil que vehicula i facilita l’enviament d’avisos d ‘incidències segons categories en la via publica amb imatges i geoposició per part de la Ciutadania a l’Ajuntament.

 

 • Durada de la pràctica

        Data inici (01/03/2015)

        Data finalització:  

Indefinida (x) ____x____

 • Persona o persones de contacte

                       Antonio Boscadas boscadas@elprat.cat ext 3024

                       Alex Pascual pascualc@elprat.cat     ext 3012

 • Context i motivacions 

              En la via publica es generen una series d’incidències (per motius humans, naturals o meteorològics) que la ciutadania detecta i a l’estar en la via publica sovint son difícils de comunicar o requereixen força temps i dades amb les vies que hi havia al 2015 (via web per suggeriments o trucant)

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals:

Facilitar la comunicació d’avisos relacionats amb els serveis urbans i manteniment de la via pública ala ciutadania., duran manera fàcil, ràpida i precisa.

Secundaris:

              Millora de la qualitat dels avisos (categoria de la informació, imatge i geopocionament) i millora de la facilitat de la gestió (dades en format PRISMA GMAO per fer trasllat als proveïdors de serveis)

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No___ x

Si____

 

 • Indiqueu la població objectiu

             Ciutadania del Prat en General (no inclou Polígons industrials del Mas Blau, Manso Mateu o zones del port o aeroport )

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

            No està relacionada amb cap programa.

 

 • Fases i principals línies d'actuació 

Es va treballar amb una empresa externa (Lovelymaps) per definir i categoritzar la APP i categories.

En una segona fase treballant amb el SITIC es va poder fer un procés d’integració de les dades en el PIM (Plànol d’inspecció municipals)i amb en SISTEPLANT per intregrar en el GMAO de MISU (programa informàtic PRISMA de gestió de les odres de treball) i definició de emails de comunicació amb la ciutadania.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut?

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut? 

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Lovelymaps

Empresa

Diseny

Gestor

Sisteplant

Empresa

Implementació

Gestor

SITIC

Ajuntament

Implementació

Gestor

PREMSA

Ajuntament

Diseny

Gestor

MISU

Ajuntament

Totes

Impulsor

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte:  15.730 €

 

-Total euros darrer any: 5.432 € /any(manteniment APP)

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

                        Finançament per pressupost de l’Ajuntament.

 

 •  Quins han estats els recursos humans utilitzats 

 En la fase disseny han intervingut:

 2 informàtics (Lovelymaps)

 1 informàtic (Sisteplant)

 1 dissenyadora  (Premsa)

 1 informàtic SITIC

 

 •  Altres recursos utilitzats 

       GMAO de PRISMA

       SIGHUB del SITIC

       Bases de dades  de PRISMA (del l’Ajuntament)

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

S’ha creat una App mòbil (Amb TU, Un Prat Millor) disponible per a tota la ciutadania del Prat

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?

Resum anual dels indicadors de la APP

 

 • Ha rebut algun reconeixement 

Si, hem rebut un Premi d’Innovació tecnològica (facility management)

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència? 

Ha facilitat la interacció amb la ciutadania. Si al 2014 teníem un total de 297 avisos per queixes i suggeriments, al 2020 vam arribar a 2.667  avisos per queixes, suggeriments i App, multiplicant per quasi x 10 vegades les peticions ciutadania.

 

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

No, però es fa un seguiment continu.

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

Millora de la EFICACIA alhora de resoldre les incidències al disposar de fotografies, categories i geopocionament, alhora que millora l’EFICIÈNCIA (ja que permet enviament de incidències als proveïdors). També potencia la COMUNICACIÓ PERSONALITZADA a la ciutadania enviant  3 emails/incidència: quan s’ha rebut la incidència, validació incidència i resolució d’incidència.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica?

Millora i facilita la comunicació d’incidències en la via publica per part de la ciutadania.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

Peticions del veïnat que reclama més serveis dels que els hi toquen (neteja diària amb aigua o similar)

Avisos d’incidències no relacionades amb la via Serveis Urbans i Manteniment.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

Revisió de les categories

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits (Descripció de dificultats o condicions per a replicar la pràctica.)

Cal comptar amb el suport i col·laboració del SITIC.