La filosofia de les dades obertes (o Open Data) té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de reutilitzar. Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant valor. Això també permet a l’administració pública avançar en transparència (govern obert), alhora que fomenta la generació de riquesa mitjançant una gestió intel·ligent i colectiva dels recursos (govern intel·ligent).

Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament del Prat