Retiment de comptes

Retiment de Comptes

L'Ajuntament del Prat està treballant per facilitar el seguiment continu de l'estat d'execució de tots els seus plans i programes.

De moment, els plans dels que es pot fer un seguiment actualitzat son:

Pla d'Actuació Municipal 2019-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023

Estratègia de reconstrucció social i econòmica
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai