Memòria anual de l'ajuntament del Prat 

En aquest vincle trobaràs la memòria anual de l'ajuntament del 2022, incloent els principals indicadors de gestió.

Plans i programes

El conjunt de plans i programes destacats de l'ajuntament es troba disponible aquí:

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=134#p134

Apart, l'Ajuntament del Prat està treballant per facilitar el seguiment continu de l'estat d'execució de cada un d'ells. De moment, els plans dels que es pot fer un seguiment actualitzat son:

Pla d'Actuació Municipal 2019-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023

Estratègia de reconstrucció social i econòmica
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai

Avaluacions dels serveis

En aquest apartat de la seu disposes de les avaluacions dels serveis públics, així com dels informes amb els indicadors de la gestió dels diferents serveis, que també inclouen la qualitat dels mateixos.

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=69#p69

Queixes i suggeriments

Els resums de les queixes gestionades durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022 son aquests:

Resum queixes 2019

Resum queixes 2020

Resum queixes 2021 

Resum queixes 2022