Retiment de comptes

Retiment de Comptes

El conjunt de plans i programes destacats de l'ajuntament es troba disponible aquí:

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=134#p134

Apart, l'Ajuntament del Prat està treballant per facilitar el seguiment continu de l'estat d'execució de cada un d'ells. De moment, els plans dels que es pot fer un seguiment actualitzat son:

Pla d'Actuació Municipal 2019-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023

Estratègia de reconstrucció social i econòmica
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai

Avaluacions dels serveis

En aquest apartat de la seu disposes de les avaluacions dels serveis públics, així com dels informes amb els indicadors de la gestió dels diferents serveis, que també inclouen la qualitat dels mateixos.

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=69#p69

Queixes i suggeriments

El resum de les queixes gestionades durant l'any 2020 és aquest:

Resum queixes 2020

I el resum de l'any 2021 (estat provisional a data gener 2022) és aquest:

Resum queixes 2021 (provisional)