Servei de convivència i veïnatge

Què és?

El Servei de Convivència i Veïnatge està format per:

Servei de veïnatge i suport a les escales de veïnes i veïns de Sant Cosme

El Servei de veïnatge i suport a les escales de veïnes i veïns de Sant Cosme és un servei de suport a la gestió i organització de les comunitats de veïns i veïnes del barri de Sant Cosme, per tal de promoure la millora de la convivència a les escales de veïns/es, a l'espai públic i al barri en general, i per a fomentar la organització i l'autogestió de les comunitats de veïns/es i la cohesió social del barri.

El servei basa la intervenció en l’atenció individual a veïnes i veïns, així com als grups de veïns i veïnes que comparteixen una escala de veïns o un rosco.

Servei de prevenció de conflictes de convivència comunitaris

Aquest servei fa una gestió de les queixes i sol·licituds d’intervenció en temes de convivència formulades pels veïns i veïnes, estimulant la participació i corresponsabilitat ciutadana en garantir la seguretat i la convivència.

Les intervencions que realitza el servei estan orientades a potenciar la convivència i el civisme  a l’espai públic d’ús comunitari, on es focalitzen també determinats problemes de convivència.

La recepció i gestió de les situacions de conflicte social es treballen amb els serveis i recursos del barri i de la ciutat, i  es coordinen les accions concretes amb els mateixos per a establir plans de treball o plans de xoc concrets. La xarxa de serveis amb els que es treballa són: Mediació Ciutadana, Habitatge, Urbanisme, Serveis Socials i Policia Local, Salut Pública, Manteniment i Serveis i sobretot amb la resta de programes i projectes del Servei d’Actuació Integral de Sant Cosme.

Equip d'assessorament en habitatge social

Projecte de suport per a famílies per a la regularització de l’habitatge, així com la promoció de Plans de Treball per a la regularització de situacions residencials anòmales. Es realitza suport en matèria d’ajuts a l’habitatge, arranjament d’habitatges i comunitats en temes de salubritat, accessibilitat i eficiència energètica.

Què ofereix?

Ofereix suport ampli al veïnat en qüestions relacionades amb la convivència tant en els espais públics com en les comunitats de veïns i veïnes. Suport en l’organització de les comunitats i qüestions relacionades. Així com suport en matèria d’habitatge.

A qui s’adreça? 

Està adreçat al veïnat de Sant Cosme

Com s’hi pot accedir?

A través de l’Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme (OMISC).

Cost del servei

Gratuït.

*El projecte compta amb el suport de l'AMB i l’Agència Catalana de l’Habitatge.

            

Temes relacionats

Carnestoltes a Sant Cosme

Alegre rua de barri durant aquesta festivitat.

Dones Sàvies de Sant Cosme

Col·lectiu de dones referents que ha lluitat per millorar el barri i la seva convivència.

El barri de Sant Cosme. El punt de partida.

Diagnosi i situació del barri de Sant Cosme

Fem Nadal a Sant Cosme

Activitat comunitària per mobilitzar el barri i fomentar una bona convivència.

Promoció de les dones

Activitats per promocionar les dones del barri.

Sant Cosme

Diversitat, convivència, cohesió i joc