Equip d'acompanyament Social i Comunitari - EBAS Sant Cosme

Què és la EBAS Sant Cosme? 

L’Equip Bàsic d’Atenció Social és un equip multidisciplinar format per treballadores i treballadors socials, educadores i educadors socials i personal administratiu de suport. El municipi del Prat de Llobregat compta amb quatre equips d’aquestes característiques. 

Els professionals centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitats.  Actuen com a recurs i orienten i deriven les persones que s'hi adrecen cap a altres serveis i prestacions de la xarxa de serveis socials. 

La EBAS Sant Cosme forma part de l’Equip d’Actuació Integral definit en el Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030.  

Què ofereixen? 

  • Intervenció social continuada a partir d'un pla d’atenció social individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts. 
  • Equip professional de referència que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones. 
  • Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles. 
  •  Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques. 
  • Orientació i derivació a altres serveis especialitzats.
  • Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d'altres administracions. 
  • Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista). 

A qui s’adrecen? 

A  tota la ciutadania empadronada al Barri de Sant Cosme. 

Com s’hi pot accedir? 

L'accés es fa a partir d’una valoració inicial de la Oficina Integral d'Integració Social (OIAS)  

Cost del servei 

Gratuït. 

Ubicació del servei 

Carrer Riu Llobregat, 93
 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5910) 

Sol·liciteu cita prèvia

Temes relacionats

Carnestoltes a Sant Cosme

Alegre rua de barri durant aquesta festivitat.

Dones Sàvies de Sant Cosme

Col·lectiu de dones referents que ha lluitat per millorar el barri i la seva convivència.

El barri de Sant Cosme. El punt de partida.

Diagnosi i situació del barri de Sant Cosme

Fem Nadal a Sant Cosme

Activitat comunitària per mobilitzar el barri i fomentar una bona convivència.

Promoció de les dones

Activitats per promocionar les dones del barri.

Sant Cosme

Diversitat, convivència, cohesió i joc