Els Entorns d'aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen en relació als projectes del Programa Interseccions. Son espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora  permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/ AFA i entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i coresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des de una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

L’entorn d’aprenentatge Auxiliars de conversa pretén analitzar, des de diferents perspectives, el desenvolupament del projecte Auxiliars de conversa als centres educatius  i culturals participants. Des del nivell d’impacte que aquesta figura té sobre determinades competències de l’alumnat, fins a les diverses metodologies que cadascun dels centres participants escull per incorporar aquesta figura dins i fora de l’horari lectiu. L’objectiu és realitzar una avaluació contínua del projecte amb la finalitat de proposar millores i compartir bones pràctiques.

Neix  el curs 2017-2018 fruït del desenvolupament del Projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès a 7 centres de la ciutat.

Objectius

  • Crear un espai de treball que generi treball en xarxa entre els centres participants al projecte.
  • Compartir bones pràctiques educatives
  • Construir l’esdeveniment final del projecte Auxiliars de conversa per donar visibilitat als projectes de cada centre educatiu i cultural i fer un retorn a la ciutat.

Desenvolupament

En les 4 sessions realitzades de 2 hores de durada s’ha pogut compartir l’evolució del projecte en cada centre, s’han detectat aquells aspectes per millorar i altres aspectes a incorporar de cara al curs vinent, i també s’ha dissenyat i coordinat de forma col·laborativa la mostra final del projecte.

Mitjançant aquest entorn es pretén generar aprenentatge a partir de la pràctica reflexiva col·laborativa entre diversos professionals.

Comunitats participants

Hi participen els i les tutores d’anglès i referents de l’auxiliar de conversa dels centres educatius següents: Escoles Galileo Galilei, Honorable Josep TarradellasJoan Maragall i Escola de Parc, els Instituts de secundària Ribera Baixa i Salvador Dalí, i l’Escola d’Adults Terra Baixa.

Altres accions relacionades

Projecte Auxiliars de conversa al Centre Cívic Jardins de la Pau

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix l’any 2017 amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per...

Entorn d'Aprenentatge Auxiliars de conversa

Els entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels...

Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Sant Jaume

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix l’any 2017 amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per...

BUSCADOR D'ACCIONS