Projecte Memorables a l’Institut Estany de la Ricarda (curs 17-18)

Des del curs 2014-2015, Memorables s’ha constituït com un projecte d’aprenentatge-servei que té per objectiu recuperar la història oral del Prat. Memorables s’ha impulsat des de l’Arxiu Municipal i s'ha realitzat a l’Institut Estany de la Ricarda.

En cada edició del Memorables s’escull una temàtica concreta des d’on l'alumnat pugui conscienciar-se sobre el valor patrimonial de la ciutat, mitjançant la realització d’enregistraments sonors i audiovisuals que són eines fonamentals per la conservació i difusió de la memòria històrica pratenca. En aquesta edició, el projecte ha girat entorn de les dones treballadores del Prat en empreses històriques del municipi.

El projecte que s’ha realitzat al llarg de tot el curs conclou amb la preparació d’una exposició de Festa Major anomenada "Les dones a la fàbrica" destinada a tota la ciutadania i que mostra els resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les entrevistes realitzades també són consultables al blog del projecte.

Treball a l’aula: Al llarg del curs es realitzen diverses activitats formatives al voltant de les eines de recerca i de la temàtica escollida, aquest any la indústria al Prat, adreçades als més de 100 alumnes de 3r d’ESO i impartides pels tècnics professionals de l’Arxiu.

BUSCADOR D'ACCIONS