Principals inversions

Descripció

Concertarem amb agents locals socials la construcció de 96 habitatges de lloguer a un preu per sota del mercat al solar municipal situat a l’avinguda Onze de Setembre. 

Veure més
Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

S'ha concedit un dret de superfície del solar municipal situat a l'avinguda d'Onze de Setembre a favor de la Cooperativa Obrera de Viviendas i s'ha concedit llicència d'obres per l'inici de la construcció de 101 habitatges públics de lloguer a un preu per sota del mercat. 

Descripció

Promourem un edifici d’uns 70 habitatges de lloguer a la zona del Prat Sud, destinats a col·lectius específics. 

Veure més
Estat de l'acció

S'ha redactat el projecte tècnic per a la construcció d'habitatges dotacionals a l'Eixample Sud. 

Descripció

Construirem una nova residència assistida per a persones grans al Prat, per tal que la Generalitat garanteixi la posada en funcionament de noves places públiques en col·laboració amb la Generalitat. 

Veure més
Estat de l'acció
Inici dels treballs
Descripció

Executarem les obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per adaptar-lo com a institut/escola.

Estat de l'acció

Obres en execució.

Descripció

Portarem a terme les reformes de millora a la cantina-menjador de l’Institut Escola del Prat.

Veure més
Estat de l'acció

S'ha'identificat la necessitat d'acondicionar l'espai cantina. S'ha aprovat tant el pressupost i s'ha aprovat com el projecte, que s'ha compartit i consensuat amb el centre. S'ha executat l'obra a l'estiu 2021

Descripció

Elaborarem el projecte de Museu del Prat i el Centre d’Interpretació del Territori a l’edifici de la Granja La Ricarda.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Construirem una nova graderia al camp de futbol del CEM Sagnier.

Estat de l'acció
Descripció

Farem una reforma integral del CEM Estruch que inclourà, entre d'altres, la cobertura de pistes exteriors.

Estat de l'acció

Obres en execució. 

Descripció

Canviarem la gespa artificial del camp de futbol del CEM Julio Méndez.

Estat de l'acció
Descripció

Remodelarem la pista poliesportiva de La Granja amb una nova pista multiesportiva, una de tennis taula i altres elements per fer activitat física.

Estat de l'acció
Pendent

Projecte anul·lat

Descripció

Construirem una nova pista de patinatge de velocitat al recinte del parc Nou,  amb mides reglamentàries de 400 m de corda.

Estat de l'acció
Publicació del pla

Obres en execució. 

Descripció

Reurbanitzarem el passeig de Ramon Codina.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Reurbanitzarem i peatonalitzarem alguns carrers de la ciutat, per donar prioritat als vianants, com per exemple, el carrer Sant Pere, Viladecans, Sant Boi i algun tram dels carrers Castella i Frederic Soler. Així mateix estudiarem noves intervencions als carrers Enric Borràs, Joan Maragall o Primer de Maig. Farem projectes participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús responsable del patrimoni col·lectiu.

Estat de l'acció

Obres en execució. 

Descripció

 Reformarem la plaça de l’Estany de Sant Maurici.

Estat de l'acció

Obres en execució 

Descripció

Remodelarem la plaça Disset de Setembre i la farem més accessible.

Estat de l'acció

Obres en execució

Descripció

 

Ampliarem les voreres del carrer Serra del Cadí.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Reurbanitzarem i peatonalitzarem l’Avinguda del Canal, entre el carrer Barcelona i el carrer Santiago Rusiñol. L’Avinguda del Canal esdevindrà un eix verd i connector amb els espais protegits i el Parc Agrari. Es definirà un projecte de continuïtat pel carrer del Coronel Sanfeliu per a poder connectar amb la Ricarda i els Espais Naturals.

Estat de l'acció

Obres en execució

Descripció

 

Reurbanitzarem la plaça de l’Església.

Estat de l'acció

Obres en execució.

Descripció

 

Reurbanitzarem el carrer Sant Pere.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

Obres en marxa, iniciades el 25 de maig de 2021

Descripció

Iniciarem un projecte de  rehabilitació del Cementeri Vell.

Estat de l'acció

S'ha elaborat un pla director per a la rehabilitació del cementiri vell i s'ha elaborat un projecte per la rehabilitació de la primera agrupació de nintxols. 

Descripció

Posarem en marxa la Casa de l’Energia, l’instrument per impulsar la transició energètica al municipi i per reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Assessorarem la població, el comerç i les empreses i indústries sobre la contractació energètica, els descomptes i les bonificacions a què poden acollir-se. Els orientarem en la generació pròpia d’energia i en les estratègies d’estalvi, els oferirem ajuda en els tràmits administratius relacionats amb la facturació energètica i continuarem donant suport des de l’assessorament i la informació a les famílies amb risc de vulnerabilitat energètica, en el marc de la Llei 24/2015.

Estat de l'acció

Projecte executiu realitzat i en fase d'aprovació

Descripció

Definirem i desplegarem una nova estratègia d’autoconsum municipal, amb nous models de contractació, possible compra directa a productors d’energia renovable, així com el desenvolupament de l’autoconsum. Desenvoluparem models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal en matèria d’autoconsum, rehabilitació d’edificis i mobilitat. Continuarem amb la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Estat de l'acció

S'ha desplegat l'estratègia d'autoconsum municipal i estem preparats per la compra directa d'energia quan sigui més econòmica que en el moment actual. 

Descripció

Elaborarem un nou projecte per a aquest equipament comercial adaptat a les noves realitats i hàbits de consum de la ciutadania. Treballarem un nou model de gestió, per incrementarl’oferta comercial, nous serveis i instal·lacions actualitzades.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un projecte integral per a l’edifici de la Granja La Ricarda que contempli un espai firal per a la dinamització econòmica, espais vinculats a la gastronomia i la nova Oficina de Turisme.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Posarem en marxa els pressupostos participatius de legislatura que permetin, a través d’un procés participatiu, seleccionar projectes d’inversió i manteniment a l’espai públic, amb espais de seguiment i avaluació.

Veure més
Estat de l'acció

En execució