Imatge gràfica dels Pressupostos Participatius 2020 - 2023

L'Ajuntament ha destinat 2,5 milions d'euros per executar projectes de millora i manteniment de l'espai públic proposats i votats per la ciutadania. A continuació pots conèixer com s'ha dut a terme aquest procés i quines han estat les propostes guanyadores.

 

Objectiu

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals destinats a la millora de l'espai públic. L'objectiu és que els pratencs i les pratenques han pogut decidir quines són les seves prioritats, tant en l'entorn més proper al veïnatge, com a tota la ciutat.

 

Què és un pressupost participatiu?

És un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos públics. A través dels pressupostos participatius l'Ajuntament pot conèixer de forma directa les necessitats dels veïns i veïnes, així com decidir de forma col·lectiva quines són aquelles inversions prioritàries per millorar la ciutat i el benestar dels seus habitants.

Aquest pressupost participatiu ha estat un procés de participació ciutadana per millorar l'entorn de la ciutat aportant propostes d'inversió. S'hi han destinat dos milions i mig d'euros.

Una inversió és, bàsicament, tot el que l'Ajuntament pot construir o adquirir; és a dir, un bé inventariable que sigui permanent en el temps. Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats ni a serveis ni a subvencions. Així, per exemple, són inversions, la creació o reparació d'infraestructures o d'espais públics de competència municipal.

 

Quines han estat les fases del procés?

El procés s'ha dividit en cinc fases, a les qual han participat prop d'un miler de pratenques i pratencs.

  • Presentació i recollida de propostes: es va realitzar del 26 d'octubre al 22 de novembre de 2020. Es podien presentar dos tipus de projectes, projectes “petits” amb un pressupost de fins a 200.000 €  i projects “grans” amb un cost superior a 200.001 €  i que com a màxim arribessin als 500.000 €. En total es van realitzar 323 propostes i van participar 447 persones.

 

  • Comissió tècnica: un cop finalitzada la fase de presentació de propostes, es va formar una  comissió tècnica (constituïda per personal tècnic de l'Ajuntament de diferents àrees) per recollir, filtrar, validar i organitzar per temàtiques les propostes individuals de la ciutadania. En total, de les 323 propostes fetes, 63 van passar a tallers deliberatius.

 

  • Tallers deliberatius: es van dur a terme de l'1 al 31 de gener de 2021. Aquesta va ser una fase de debat i d'elaboració i priorització col·lectiva de les propostes presentades. Eren oberts a tota la ciutadania que havia presentat propostes i va comptar amb la presència de personal tècnic municipal. En els tallers deliberatius van participar 32 ciutadanes i ciutadans que juntament amb el personal tècnic de l'Ajuntament van escollir 31 propostes finalistes per passar a la fase de votacions. De les 31 propostes, 29 eren considerades de petita inversió (menys de 200.000€) i dues de gran inversió (de 200.001 a 500.000€).

 

  • Votació ciutadana de les propostes finalistes: aquesta fase es va celebrar del 12 d'abril al 2 de maig de 2021. Les propostes que van obtenir un major suport ciutudà van ser les seleccionades per executar-se, fins a esgotar la disponibilitat econòmica de 2'5 milions d'euros. Finalment s'executaran 25 propostes, les dues de gran inversió i les 23 propostes de petita inversió, de les 29 inicials, amb més suport per part de la ciutadania. Podeu consultar les 25 propostes que s'executaran a la pàgina web del Decidim El Prat.

 

  • Retorn de resultats a la ciutadania: aquesta fase es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de l'any 2021 i va servir per informar a la ciutadania dels resultats de la fase de votacions.

 

  • Execució: la fase d'execució de les obres començaran al juny del 2021 i es perllongaran fins el desembre de l'any 2023. Podeu consultar l'estat de totes les propostes a la pàgina web del Decidim El Prat.
Seguiment de l'execució de les propostes

Voleu conèixer l'estat de les obres de les 25 propostes? Podeu consultar el web del Decidim El Prat.