El Prat necessita créixer per donar resposta a les necessitats d’habitatge i d’activitat econòmica i ho ha de fer preservant el territori, amb una planificació sostenible, a la mida de les persones, respectuosa amb el medi ambient i integrant els nous desenvolupaments urbanístics en el nostre model de ciutat compacta. La sostenibilitat ha de ser un compromís amb el present i el futur del Prat.

Objectius:
 • Propiciar un creixement harmònic, racional i equilibrat de la ciutat, relacionant el nucli urbà i el seu entorn.
 • Conjugar desenvolupament econòmic i d’infraestructures amb la sostenibilitat territorial i mediambiental.
 • Consolidar el nostre model de ciutat compacta, inclusiva, integradora i sostenible.
 • Preservar el patrimoni natural i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció climàtica), 14 (vida submarina) i 15 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

 Avançarem en el desenvolupament de la segona fase de l’Eixample Sud, entre el barri de la Barceloneta i el nou accés del polígon Pratenc, urbanitzant carrers i espais verds, abans de la construcció dels nous habitatges.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 Iniciarem les actuacions de reurbanització a la ronda Sud, davant del parc Nou, per impulsar la construcció en la zona.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 Iniciarem el desenvolupament, en una primera fase, de l’àrea que ocupaven les antigues instal·lacions de La Seda i La Paperera.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Farem un pla de polígons per a la dinamització i la millora de la qualitat de la urbanització industrial, els serveis digitals i mediambientals, juntament amb un pla per a l’habilitació de sòl industrial.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 Impulsarem el desenvolupament del sector econòmic al polígon Enkalene.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Romandrem vigilants davant els plans urbanístics previstos per AENA, acordant les condicions que garanteixin un desenvolupament sostenible, equilibrat i que redundi en benefici de la ciutadania del Prat.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Preservarem i protegirem el territori a l'entorn del riu, la platja i el Parc Agrari, i exigirem a les administracions autonòmica i estatal que estudIïn solucions a la regressió del Delta i de la nostra zona litorial. 

Estat de l'acció
Pendent
Objectius:
 • Disposar d’uns espais i equipaments públics accessibles i de qualitat.
 • Incorporar innovacions tecnològiques als equipaments i espais públics per aconseguir una gestió més eficient.
 • Modernitzar l’espai públic urbà amb criteris de sostenibilitat i inclusió.
 • Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i equipaments públics per contribuir a la reducció d’emissions de C02.
 • Incorporar l’enfocament de ciutat activa en les actuacions a l’espai públic per facilitar l’activitat física i la creació d’espais de socialització.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

 Reformarem la plaça de l’Estany de Sant Maurici.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Remodelarem la plaça Disset de Setembre i la farem més accessible.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Continuarem desenvolupant millores a l’espai públic d’acord amb el Pla municipal d’accessibilitat.

Estat de l'acció
Procediment de contractació: convocatòria
Descripció

 

Ampliarem les voreres del carrer Serra del Cadí.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Redactarem el projecte d’urbanització de l’avinguda del Canal, entre el carrer Barcelona i el carrer Santiago Rusiñol.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Reurbanitzarem la plaça de l’Església.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Reurbanitzarem el carrer Sant Pere.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Iniciarem un projecte de  rehabilitació del Cementeri Vell.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Incorporarem innovacions tecnològiques als equipaments i els espais públics per millorar l'eficiència de la gestió de la ciutat, amb tecnologia de telegestió i intel·ligència artificial.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

 

Actualitzarem el catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Introduirem sistemes de control de qualitat dels serveis de neteja viària i d'edificis públics, per garantir una adequada prestació del servei per part de les empreses concessionàries.

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Continuarem millorant l'enllumenat a travès de la implantació del Pla director de la xarxa d'enllumenat públic, per garantir un adequat confort per a la ciutadania i que alhora sigui sostenible energèticament.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Definirem la planificació del verd urbà amb les espècies vegetals, l'arbrat i la jardineria més adequada i sostenible per a la nostra ciutat, en el marc de l'estratègica local per a la conservació i la recuperació de la biodiversitat.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Incorporarem a les actuacions a l’espai públic elements i facilitats per fer activitat física tant en el medi urbà com en els espais naturals.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Implicarem la ciutadania en el control de la qualitat dels espais públics desenvolupant processos participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús responsable del patrimoni col·lectiu.

Estat de l'acció
Pendent
Objectius:
 • Millorar la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat per a tothom.
 • Promoure el transport públic, l’ús racional dels vehicles privats, el foment dels vehicles de baixes emissions i el canvi d’hàbits a alternatives de mobilitat no contaminants.
 • Afavorir l’ús de la bicicleta i la mobilitat a peu, mantenint i millorant les infraestructures, destinant-hi més superfície d’espai públic, de forma coordinada amb els municipis de l’Àrea Metropolitana per millorar les xarxes comunes.
 • Reivindicar millors connexions de transport amb la resta de l’Àrea Metropolitana: rodalies, metro i autobús.
 • Apostar per un model d’aparcament públic subterrani que compatibilitzi les necessitats dels residents amb la demanda de rotació.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

 

Establirem un servei de bus a la platja els caps de setmana de tot l’any.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Analitzarem les diverses opcions per millorar la connexió amb l’Hospital de Bellvitge.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Millorarem el transport públic a les diferents zones d’activitat econòmica.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Farem campanyes de promoció i estímul de l’ús de la bicicleta, millorarem la senyalització urbana i estudiarem la introducció d’un sistema públic d’ús de bicicletes.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Incrementarem les places de Bicibox i altres opcions d’aparcament segur per a bicicletes.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Instal·larem punts de recàrrega elèctrica en aparcaments públics i “fotolineres” amb energia solar.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Donarem ajuts a les comunitats de propietaris per instal·lar punts de recàrrega elèctrica als pàrquings privats.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Incorporarem el model  de ciutat activa en totes les actuacions urbanístiques, mantenint i millorant les infraestructures per afavorir l'ús de la bicicleta i destinant més superfície en l'espai públic per als vianants.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Ampliarem l’àmbit urbà de Zona 30 per millorar l’equilibri entre vianants, bicicletes i vehicles, per reduir la contaminació i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

 

Seguirem apostant pel model d'aparcament públic subterrani i per compatibilitzar les necessitats dels residents amb la demanda de rotació.

Estat de l'acció
Pendent