Què és el PAM?

El Pla d’Actuació Municipal és el full de ruta del govern municipal del Prat per a aquest mandat. És una eina per conèixer els principals eixos temàtics en què es dividiran les polítiques públiques que l’Ajuntament desplegarà a la nostra ciutat fins el 2023. El PAM permet fiscalitzar el seu progrés i el seu grau d’acompliment. El document està estructurat en vuit eixos que s’articulen en 35 àmbits, 172 objectius i 285 accions.

Estat d'execució global

  • 8Eixos
  • Àmbits
  • Accions