"Ara més que mai, el Prat" és l'estratègia per a la reactivació social i econòmica de la ciutat davant de la crisi de la covid. Aquest acord, que inclou 113 mesures en l'àmbit de la defensa de la cohesió social, la reactivació econòmica, l'impuls d'una ciutat sostenible en un territori equilibrat i el foment de la innovació, va ser aprovat el juliol del 2020 per la Taula de Reconstrucció. Aquest ens, impulsat pel govern local, aplega els principals agents polítics, socials, sindicals i empresarials de la ciutat del Prat. L'estratègia s'ha desplegat entre el juliol del 2020 i el juliol del 2022, durant dos anys. Un cop conclosa, la taula de reconstrucció va fer un balanç del seu compliment i de les lliçons apreses.

 

En aquesta plataforma podeu consultar l'estratègia "Ara més que mai, el Prat", el grau de compliment de les seves mesures, i el balanç de tancament, que inclou aquelles accions desplegades o accelerades en el context de l'estratègia que es mantindran a la ciutat.

Estat d'execució global

  • 5Eixos
  • Àmbits
  • Accions

 

"El Pla d’Actuació Municipal és el full de ruta del govern municipal del Prat per a aquest mandat. És una eina per conèixer els principals eixos temàtics en què es dividiran les polítiques públiques que l’Ajuntament desplegarà a la nostra ciutat fins el 2023. El PAM permet fiscalitzar el seu progrés i el seu grau d’acompliment. El document està estructurat en vuit eixos que s’articulen en 35 àmbits, 172 objectius i 285 accions.