Preinscripció a escoles i instituts

La Generalitat de Catalunya ha publicat que del 13 al 22 de maig es farà la preinscripció escolar per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Calendari preinscripció escolar curs 2020-2021.

Aquest tràmit es reactiva després de la suspensió efectuada a conseqüència de la situació d’alarma de salut pel covid-19 amb modificacions importants.

Tràmit online

El tràmit es farà online, del 13 al 22 de maig, a través del portal preinscripcio.gencat.cat, presentant el formulari telemàtic i enviant la documentació necessària (escanejada o fotografiada) mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Consulteu les dades i els codis necessaris per emplenar el formulari de tots el centres de primària i secundària del Prat de Llobregat aquí.

Presentació presencial

Només de manera excepcional, aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran presentar la preinscripció presencial del 19 al 22 de maig inclòs, al centre demanat en primera opció sol·licitant cita prèvia.

Com es demana la cita prèvia?

A través del web del centre educatiu escollit en primera opció es podrá trobar informació per demanar la cita prèvia, que també estarà disponible al web del Departament d’Educació de la Generalitat.

En el cas de preinscripció presencial, caldrà tenir en compte el següent:

  • Preferiblement ha d’anar només una persona per fer el tràmit.

  • S’ha de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar.

  • Portar la sol·licitud emplenada des de casa i si no és possible, portar el seu propi bolígraf.

  • Portar mascareta i guants.

  • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Tant l’Ajuntament com la Generalitat desplegaran els recursos personals i materials necessaris de prevenció, tant pel que fa a la neteja com als equips de protecció de les persones que hi participaran.

Per garantir la mateixa informació a totes les persones interessades, la informació a les famílies sobre el procés d'inscripció serà la que es recull a la normativa vigent. Per tant, no s'informarà sobre aspectes relacionats amb les sol·licituds rebudes, o càlcul de possibilitats.

Com consultar telemàticament les dades de la preinscripció?

Per accedir telemàticament a les dades de forma individual cal accedir al web Estudiar a Catalunya i indicar:

  • el codi de la sol·licitud, que es facilita mitjançant correu electrònic a l'adreça indicada en la sol·licitud en les dates que correspongui
  • el número d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

També   pot  accedir  als llistats que es publicaran al web del centre demanat en primera opció i a l’OME on s’ha de localitzar a través del codi de sol.licitud (ja mencionat).

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'Educació Infantil (segon cicle), Primària i Secundària Obligatòria és el 33.386, segons ha sortit publicat a la web de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció per a l'etapa de bressol

L'ajuntament té delegades les competències per a la preinscripcó d'aquesta etapa. Per conèixer el procés en detall visiteu l'apartat web d'aquesta etapa

 

Enguany excepcionalment l'OME seguirà col.laborant donant suport als centres però per qüestions d’organització no recepcionarà cap preinscripció.

Els telèfons de contacte de la OME mentre no es pugui fer atenció presencial seran els següents: 933790050 ext. 3087, 3086  i 3351, 3383,3332, 3107, 3354,3120, 3479.

Documentació

Consulteu els diferents continguts informatius:

Comunicacions preceptives sobre les fases de preinscripció

Oferta inicial de places per a la preinscripció a escoles i instituts 2020_2021 (pdf - 44496 bytes)
Oferta inicial de places per a la preinscripció a escoles i instituts 2020_2021

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat.

Altres continguts relacionats

Infantil i Primària

Etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 3 a 12 anys.

Secundària

Etapa d’escolarització obligatòria per a nois i noies de 12 a 16 anys.

El PRATfamílies

Impulsar i coordinar accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i...

Escoles Bressol Municipals

Educació no obligatòria adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre...