IntersECCions

Temes: IntersECCions
IntersECCions a l'Ampa Institut Salvador Dalí

L’AMPA de l’Institut Salvador Dalí és l’entitat sense afany de lucre, que agrupa les mares, els pares i tutors/res legals de l’alumnat. Contribueix a la millora del funcionament de l’Institut juntament amb la Direcció i els professionals que hi treballen. Fomenta l’esperit crític i la participació de totes les mares i pares per tal de reivindicar la qualitat en l’ensenyament públic. També participa juntament amb les altres AMPA del municipi en l’organització d’actes, festes lúdiques i de conscienciació social que es realitzen a nivell local.

A IntersECCions, l’AMPA de l'Institut Salvador Dalí ha desplegat i participat en les següents accions: