Mostrant resultats per "habitatge" (21 resultats)

Notícies

La col·locació de la primera pedra d’una promoció a l’Eixample Sud apropa el Prat al seu objectiu de doblar l’oferta actual d’habitatge protegit de lloguer

El segon dels tres edificis d’habitatge protegit de lloguer social que es construiran a l’Eixample Sud del Prat...

El Pla Local d’Habitatge 2021-2027, presentat en audiència pública

Aquest dilluns, l’empresa municipal d’habitatge, Prat Espais, ha pres...

Nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer

Ja es poden demanar els ajuts al lloguer promoguts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fins el 4 de juny....

Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la Convocatòria d’Habitabilitat 2021, que té com a objectiu ato...

Assessorament gratuït sobre les clàusules abusives a les hipoteques, a Prat Espais

L'empresa municipal Prat Espais acull un servei d'atenció indi...

Projectes

Pla Local d'Habitatge

La peça del mes: Coppèlia

Habitatges d’inclusió

La inclusió social també passa per poder viure de manera autònoma a casa.

Habitatge social

Les polítiques socials d’habitatge són una eina imprescindible per garantir un dret bàsic de tothom.

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitatge digne.

Trobar on viure

Recomanacions per a l’emancipació dels joves.

Serveis

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Equip d'acompanyament Social i Comunitari - EBAS Sant Cosme

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars.

Suport. Programa de suport socioeducatiu en habitatges temporals d’inclusió

Servei d'intermediació dificultats pagar la hipoteca habitatge

Ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Ajut per al pagament de l’IBI

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i ajudar-los a afrontar les seves p...

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.