IntersECCions

Temes: IntersECCions

El Pla d’Actuació de Sant Cosme (PASC) és el principal instrument municipal d’actuació en el barri per acompanyar el procés de millores i transformacions socials, econòmiques i urbanístiques que garanteixin la cohesió social i millorin la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Cosme.

Les entitats del barri de Sant Cosme que participen de les accions del programa Interseccions són:

- L’Associació de Gent Gran Delta de Llobregat
- Dones Sàvies
- Llar Hebre
- Grups Associats pel treball social, cultural, comunitari i ambiental (GATS)
- Saó-Prat Associació
- Associació de Veïns Sant Cosme i Sant Damià
- Amics de Sant Cosme
- Amics Pota Blava
- Asociación Salvadoreña en Catalunya (ASCA)
- Grup infantil Sant Cosme (GISC)
- Centre de dia Sant Cosme l’Onada
- Joventut Banu Prat
- Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai)
- Amics del modelisme ferroviari