Escola Estiu Interseccions 2023

L’Escola d’Estiu és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals implicades en els diferents projectes i espais de treball d’Interseccions.

Aquesta cinquena edició anomenada "Interseccions: la mediació com a camí per promoure vincles comunitaris" posa l'accent en la mediació com a eina per reconèixer la diversitat de realitats que ens envolten, apropant-nos a allò propi de cadascú per tal de construir un marc compartit amb dimensió de ciutat. 

Per què és important la mediació per a Interseccions?

La mediació busca millorar les relacions, promoure la comunicació i afavorir la integració entre totes les persones i grups. A través de la mediació s'aconsegueixen tres objectius fonamentals per al desenvolupament d'aquest programa:

· L'autonomia entre les persones d'una mateixa comunitat a la vegada que tenen llibertat i independència per expressar-se i promoure accions

· El respecte i l'empatia, imprescindibles per crear comunitat i assolir objectius conjuntament

· El desenvolupament de les habilitats comunicatives per aconseguir una comunicació sana i fluida entre la ciutadania.

La mediació ens permetrà generar espais de treball heterogeni, igualitari i horitzontal on es relacionin diferents sabers. L'Escola d'Estiu d'enguany busca enfortir els vincles, reforçar la dimensió comunitària i reflexionar sobre la vocació transformadora del programa.

Us hi esperem!

Dimarts 4 de juliol, de 9 h a 14 h. Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa. 

 

9.00 h Recepció de les persones assistents a l'Escola d'Estiu

9.30 h Presentació de la jornada

10.00 h Ponència inspiradora: "Mediació artística i cultural en la promoció de la ciudadania: què pot canviar un pla?"

A càrrec de Sara Brighenti. Subcomissària del Pla i coautora de la Carta de Porto Santo

La cultura i les arts són un fi en si mateixes, però també són formes de mediació amb impacte social que promouen la ciutadania, l'emancipació social, la cohesió, la salvaguarda de la cultura com a bé comú i el sentit de pertinença. Aquestes premisses van servir de base per l'elaboració i implementació del Pla Nacional de les Arts (PNA), creat pel govern portuguès el 2019 en l'àmbit de les polítiques interministerials cultura i educació, amb la missió d'impulsar la transformació social a la vida de la ciutadania mobilitzant el poder educatiu de les arts i del patrimoni.

Basant-se en el manifest del Pla Nacional de les Arts i en la Carta de Porto Santo sobre els drets culturals presentarà una breu reflexió sobre el model de democràcia cultural, assenyalant com la cultura i l'educació contribueixen a l'empoderament del ciutadà per l'exercici d'una ciutadania plena, en la que cada persona o comunitat es responsabilitza de l'horitzó cultural de tothom.

10.45 h Torn obert de preguntes i col·loqui dinamitzat

11.30 h Esmorzar

12.00 h Interseccions: assoliments i reptes del programa

13.00 h Cloenda de la jornada

Sara Brighenti

Experta en museus i programació artística i educativa, és la comissària adjunta del Pla Nacional de les Arts, així com promotora i coautora de Porto Santo Charter.

Durant l’any 2020 i el 2021 va codisenyar el Pla per al Futur dels Museus, encarregat pel Govern portuguès. Del 2011 al 2019, va dirigir el Museu del Diner, a la seu del Banc de Portugal a Lisboa, i la instal·lació del concepte d'aquest centre. Anteriorment, va ser cap del Departament d'Educació del Museu Paula Rego, assessora de museus d'art, teatres, centres culturals i dels ministeris portuguesos de Cultura i Educació. Ha col·laborat amb la UNESCO i l'Alt Comissariat per les Migracions en els àmbits de l'educació artística i intercultural.

Té un màster en Arts Visuals, postgraus en Museologia, Didàctica de les Arts Visuals i Lideratge. Els seus estudis de recerca se centren en els camps de l'educació i la mediació en museus, la participació del públic i l'experiència del visitant. Abans va ser educadora de museus, professora d'art i va treballar com a mediadora independent per a museus d'art contemporani de Portugal.

És autora de llibres, cròniques d'opinió i assaigs, i participa regularment en seminaris.

Pla Nacional de les Arts de Portugal

És una iniciativa de les àrees governamentals portugueses de Cultura i Educació creada per al període 2019-2029. És un grup de treball que treballa amb els governs locals, les institucions d'educació superior, les escoles, les artistes, les organitzacions culturals i artístiques, les entitats privades i la societat civil, amb l'objectiu de donar un lloc central a les arts i al patrimoni en les nostres vides quotidianes, especialment per a infants i joves. Defensa que l'educació i la cultura són dimensions estructurals de les societats i han d'articular-se en les estratègies i polítiques governamentals, ja siguin d'àmbit nacional, regional o local.

Descarrega PDF (Pla Nacional de les Arts de Portugal - 1651391 bytes)

Carta de Porto Santo

Cultura i promoció de la democràcia: per una ciutadania cultural europea

Aquesta Carta és el resultat d'un procés d'escolta, discussió i col·laboració, amb la participació de representants dels Estats membres de la Unió Europea i de les institucions,  Associacions i Xarxes europees del sector cultural i educatiu. El contingut (democràcia cultural) i la forma (procés de pensament col·laboratiu) constitueixen així una unitat. Va dirigida als responsables polítics europeus de les institucions europees, nacionals, regionals i locals; a les organitzacions i institucions culturals i educatives; i als ciutadans europeus perquè assumeixin la responsabilitat del seu paisatge cultural comú.

Per a desenvolupar una ciutadania cultural que promou la democràcia, la Carta presenta propostes interconnectades dirigides als diferents agents de l'ecosistema cultural, a les seves diferents escales, i pensades de manera sistèmica.

Descarrega PDF (Carta de Porto Santo - 862668 bytes)