Escola Estiu Interseccions

Aquesta és la cita anual on generar vincles entre nosaltres i conèixer més en profunditat les accions que estem desenvolupant. Assolir una visió més global del què estem fent,  enfortir la dimensió de ciutat del programa , posant també l’accent en com situem a les persones en el centre dels aprenentatges  i la pràctica cultural.