Àmbits

Interseccions es desenvolupa en relació a cinc àmbits de coneixement,  generant espais d’aprenentatge i pràctica cultural on es vinculen centres educatius, equipaments culturals, comunitats i ciutat.

Un coneixement que generem a partir de projectes, entorns d’aprenentatge, laboratoris, i que neix de la interrelació entre persones, comunitats i àmbits. Coneixement que ens transforma i que és transformat entre totes i tots.

ambit_arts_foto_interseccions.jpg

Les arts són una potent eina de transformació personal i col·lectiva. Afavoreixen un desenvolupament integral de la persona, ajuden a eixamplar la mirada sobre el que ens envolta i la seva complexitat. Potencien el reconeixement de la diversitat i enriqueixen el punt de vista sobre nosaltres i sobre els altres. Nodreixen la creativitat i la construcció d’universos compartits. Generen coneixement.   Veure més

ambit_lec_foto_interseccions.jpg

La lectura i l’hàbit lector és una via important d’accés al coneixement i la comprensió de l’entorn i la societat on vivim. Àmbit, hàbit i eina de coneixement, la lectura és la base de la capacitat crítica i de la comunicació amb els altres i amb un mateix. A través de la lectura ens connectem a un coneixement que entrellaça passat,  present i tots els futurs possibles.   Veure més

ambit_pat_foto_interseccions.jpg

El lloc on vivim és un espai proper, quotidià i per això mateix, sovint desconegut. El Prat, com totes les ciutats, és un espai social i físic on conflueixen el passat, el present i el futur. L’espai públic, els carrers, els edificis, el paisatge, la cultura popular, allò que arxivem i el que llancem, el que considerem patrimoni i el que no. Tot això parla de les comunitats que viuen a la ciutat, on moltes entitats de l’àmbit de la cultura popular desenvolupen activitats que enllacen tradicions, festes i comunitat. El diàleg entre passat, present i futur, entre les persones i el lloc esdevenen ciutat i també coneixement.  Veure més

ambit_ang_foto_interseccions.jpg

El món és canviant i molts d’aquests canvis s’expressen en llengua anglesa. El coneixement més que mai parla en anglès. Aquest àmbit promou les oportunitats d’aprendre aquesta llengua i fer-ho amb qualitat. Al context educatiu però també al conjunt de la de ciutat. La competència en llengua anglesa esdevé un element clau tant per l’accés a la feina com per la convivència i obertura a d’altres cultures i realitats socials, ens projecta al món, i de retruc, es fa present en el nostre dia a dia.  Veure més

ambit_tec_foto_interseccions.jpg

Entendre el món per donar resposta als reptes del present. Investigar per generar coneixement sobre el món en què vivim, però també passar a l’acció, proposar solucions, inventar, construir, innovar, entrellaçar tot el potencial tecnològic amb el dia a dia de les persones. Situar la ciutadania en el centre d’aquest coneixement universal i potenciar el vessant creatiu, convertint-nos en inventors, amb recursos d'informació i capacitat crítica.  Veure més