Preinscripció d'idiomes a l'EOI. Curs 2021-22

Preinscripció d'idiomes a l'EOI curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Per cursar ensenyaments d'idiomes a l'escola oficial cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.


 

Que necessites saber abans de fer la preinscripció

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

Segons l'EOI, s'imparteixen diversos tipus de cursos, modalitats i horaris:

Cursos extensius (de setembre a juny)

  • Modalitat presencial (130 hores): en general, classes de dues hores i quart dos dies per setmana.
  • Modalitat semipresencial (130 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana i treball en línia.
  • Modalitat de curs flexibilitzat (65 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana.

Cursos quadrimestrals (primer període de setembre a gener i/o segon període de febrer a juny)

  • Modalitat de curs intensiu (65 hores): classes de dues hores i quart quatre dies per setmana.
  • Modalitat de curs flexibilitzat (65 hores) (només alemany, només en algunes EOI): classes de dues hores i quart dos dies per setmana.

Per accedir a 1r curs no s'ha de fer el test de nivell; només cal fer-lo per cursar espanyol per a estrangers (s'ha de fer el test en tots els casos, independentment del curs al qual es vulgui accedir).

Per accedir a un curs superior a 1r hi ha dues opcions:

  • Preinscriure's al curs demanat sense fer el test de nivell, sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, que es pot consultar al web del Departament d'Educació.
  • Preinscriure's demanant fer el test de nivell.

En els idiomes i centres per al quals hi ha més peticions que places per fer el test de nivell, es porta a terme un sorteig per assignar plaça per al test de nivell. Les persones que no obtenen plaça per fer-lo queden excloses del procés.

Hi ha tres períodes d'aquest procés de la preinscripció escolar per al curs 2021-2022: 

abans de la preinscripció, durant la presentació de la sol·licitud i a l'hora de formalitzar la matriculació

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte que:

  • Hi ha dos períodes de preinscripció i matrícula: el primer, entre els mesos de juliol i setembre, fa referència als cursos extensius i als cursos intensius i flexibilitzats; el segon, no més tard del 15 de desembre, als cursos intensius i flexibilitzats.
  • Els calendaris són diferents segons els nivells: Hi ha un calendari per als nivells A1 a C1 i un calendari per al primer curs del nivell C2.
  • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

Més informació

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/

Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament en el moment de ser enviades. El número obtingut així s'utilitza per ordenar les sol·licituds a partir del resultat del sorteig corresponent per a l'assignació de places i el test de nivell.

Per al sorteig s'utilitza una aplicació informàtica que, per a cada idioma, genera un número aleatori comprès entre el número més baix i el més alt assignats en la preinscripció d'aquell idioma.
 

Documentació

Calendari i terminis procés preinscripció EOI (pdf - 113696 bytes)