El Prat ciutat educadora

La nostra ciutat està adherida a la Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE).  Aquesta va ser fundada l’any 1994, és una Associació sense ànim de lucre, constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats que la componen. Qualsevol govern local que accepti aquest compromís pot convertir-se en membre actiu de l'Associació, amb independència de les seves competències administratives. Al tancament de l'exercici 2016, el nombre de membres ascendeix a 488 ciutats de 36 països de tots els continents.

 Amb la finalitat de fer palesa l’aposta ferma per l’ impuls educatiu de la ciutat i el compromís dels diferents agents educatius vers aquest objectiu, la nostra ciutat treballa amb diferents projectes per acompanyar i impulsar l'acció educativa més enllà dels centres educatius. Una de les accions és la celebració del Dia de la ciutat educadora, el dia 30 de novembre.

En el marc de celebració d’aquest dia, s’apleguen cada any algunes de les nombroses accions de caire educatiu i cultural organitzades a la ciutat per part de diferents agents, per tal d’elaborar una proposta atractiva que posi en valor el paper dels diferents sectors de la comunitat educativa i que ens aporti coneixement al voltant del paper de la ciutat en la transmissió de valors.

Aquí podeu consultar el  Manifest dels Alcaldes i Alcaldesses  en el Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2019