Què és el servei?

És un servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies de teleassistència i telealarma.

Què ofereix?

  • Contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Resposta immediata en cas d’emergència.
  • Seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.
  • Evitar o retardar l'ingrés residencial.

A qui s’adreça?

  • A persones majors de 80 anys o majors de 65 anys amb patologies de risc, que viuen soles o amb altres persones que no poden oferir-los suport en cas d'urgència/emergència.
  • A persones de menys de 65 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 75 %.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a l'Ordenança Fiscal núm. 20.

Temes relacionats

Projecte Antenes. Prevenir l'aïllament de les persones grans

Intervenció comunitària davant l’aïllament de les persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.