Què és el servei?

És un servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies de teleassistència i telealarma.

Què ofereix?

  • Contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Resposta immediata en cas d’emergència.
  • Seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.
  • Evitar o retardar l'ingrés residencial.

A qui s’adreça?

  • A persones majors de 80 anys o majors de 65 anys amb patologies de risc, que viuen soles o amb altres persones que no poden oferir-los suport en cas d'urgència/emergència.
  • A persones de menys de 65 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 75 %.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a l'Ordenança Fiscal núm. 20.

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.