Servei bàsic d’atenció social

Què és el servei?

És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions professionals que tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de necessitat o risc. Les seves actuacions se centren en el coneixement, la prevenció, la intervenció i el seguiment de les situacions de necessitat social.

L’atenció social s’orienta al treball social individual, grupal i comunitari i es presta des dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS).

Què ofereix?   

  • Informació, orientació i assessorament.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
  • Aplicació del tractament social de suport i socioeducatiu a persones, famílies o grups.
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions.
  • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres recursos de benestar social.

A qui s’adreça?

A persones empadronades al municipi en situació de necessitat o de risc social.

Com s’hi pot accedir?

En cas que necessiteu el servei, la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) us derivarà als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), on disposareu d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.