Què és el servei?

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial per als seus familiars amb dependència i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Què ofereix?

  • Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d'una durada màxima de dos mesos a l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.
  • Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies.
  • Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l'estada residencial.
  • Atenció medica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents.
  • Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques.

A qui s’adreça?

  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa.
  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat superior al 33 % (reconegut per la Generalitat), i que en tinguin cura a casa.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS), als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) o a la Unitat de Dependència, en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a la normativa establerta per la Diputació de Barcelona.

Temes relacionats

Projecte Antenes. Prevenir l'aïllament de les persones grans

Intervenció comunitària davant l’aïllament de les persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.