Dispositiu de suport per a col·lectius amb dificultats d'inserció

Què és el servei?

Servei orientat a atendre a persones amb especials dificultats per accedir al mercat de treball.

El servei treballa de forma coordinada amb altres serveis especialitats i departaments municipals.

Què ofereix?

  • Acollida, orientació laboral i seguiment personalitzat d'itineraris d'inserció laboral, de persones amb dificacultats afegides. 
  • Un itinerari d'inserció laboral i eines per la recerca de feina que facilitin l'accés al mercat laboral, amb l'objectiu d'incrementar el grau d'ocupabilitat i inserció laboral. 

A qui s'adreça?

A tots els ciutadans i ciutadanes amb especials dificultats d'inserció, en edat de treballar que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral actual.

Com s’hi pot accedir?

Per accedir al servei cal estar donat d'alta al Servei Local d'Ocupació. Es pot demanar cita per correu electrònic a slo@elprat.cat, telefònicament o presencialment. 

Cost del servei

L’accés al servei és gratuït.

A un Clic

Serveis relacionats

Tallers de recerca de feina

Sessions de treball per millorar les competències en la recerca de feina.