En el marc de la convocatòria de subvencions als comerços per l’execució d’obres de millora de l’accessibilitat, des del programa municipal de les Persones amb Diversitat Funcional s’ha treballat en la creació d’una guia d’acompanyament a l’hora de tramitar les sol·licituds.

Aquesta guia és recull d’informació amb les recomanacions i les obligacions que han de seguir els establiments destinats al comerç per poder-se acollir a aquesta convocatòria de subvencions.

Podeu consultar la guia a continuació:

Guia per millorar l’accessibilitat als comerços de la ciutat

Guia per millorar l’accessibilitat als comerços de la ciutat (pdf - 679393 bytes)

Fitxes relacionades

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat...

Programa municipal de les persones amb diversitat funcional

Conjunt d’actuacions que promouen la normalització de la vida quotidiana de persones...

Consell Municipal de les Persones amb Disversitat Funcional

Òrgan consultiu i de participació de les persones amb discapacitat del Prat.