Què és el servei?

És un servei municipal que vol garantir àpats de qualitat a les persones grans amb dependència reconeguda que visquin soles o amb una altra persona gran.

Què ofereix?

La preparació i la distribució d’àpats a domicili.

Un pla d’intervenció amb la persona usuària, d’acord amb una valoració prèvia de la seva situació sociofamiliar i econòmica i dels seus dèficits alimentaris.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb dependència reconeguda,  que visquin soles o amb una altra persona major de 65 anys.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Unitat de Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS/UDEP), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. L'accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda.

Cost del servei

El servei es presta en règim de copagament (5 € per la persona usuària) o gratuïtament, en funció dels seus ingressos.

Temes relacionats

Projecte Antenes. Prevenir l'aïllament de les persones grans

Intervenció comunitària davant l’aïllament de les persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.