Promoció de l'accessibilitat universal i l'eliminació de barreres

L'accessibilitat universal es pot entendre com el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.

Un entorn dissenyat per a tothom,  suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que  totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida.

L’Ajuntament del Prat, compromès amb aquets principi, promou l’accessibilitat i l’eliminació de barreres en  projectes urbans, edificacions, via pública i transport. En la mateixa línia, insereix la perspectiva  d’accessibilitat universal als programes, activitats i serveis culturals, esportius i de participació  ciutadana, entre d'altres.

Pla d'accessibilitat del Prat de Llobregat