Servei prelaboral del Prat

Servei Prelaboral

Què és el servei?

El servei prelaboral del Prat forma part de la Cartera de Serveis Socials, que té per objectiu habilitar les persones usuàries en les capacitats requerides en el desenvolupament d'un lloc de treball. Una vegada aconseguit aquest objectiu, el servei prelaboral gestiona la integració laboral de les persones, amb el suport de les mateixes persones usuàries.

Aquest servei es gestiona entre els Serveis Socials de l'Ajuntament del Prat i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

A qui s'adreça?

A persones afectades de transtorn mental greu o sever que tenen dificultats per a la inserció laboral i estan en seguiment dels professionals del centre de salut mental d'adults.

Cost del servei

Gratuït.