Mostrant resultats per "risc" (6 resultats)

Serveis

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves causes.

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.

Servei d'atenció psicològica per a persones en risc d'exclusió social

Suport psicoterapèutic.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.