Residència municipal d'avis Penedès

Què és el servei?

Un servei residencial idoni per a persones grans amb un grau baix de dependència que busquin un entorn substitutori de la llar.

Què ofereix el servei?

  • Allotjament i manutenció.
  • Bugaderia i repàs de la roba.
  • Acolliment i convivència.
  • Suport personal per a les activitats de la vida diària.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys, que estiguin empadronades al Prat de Llobregat i que no superin el grau I de dependència.

Com s’hi pot accedir?

A través de la presentació d'una instància a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).

Cost del servei

Els preus públics per als usuaris i usuàries estan regulats a l'Ordenança municipal.

Temes relacionats

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.